Offensive Ap-forslag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • At Kjell Opseth tenker stort og dristig, er ingen nyhet. Flere samferdselspolitiske monumenter og offentlige granskinger vitner om dette. Nå har han ledet et næringspolitisk utvalg i Ap som vil opprette et statlig investeringsselskap og tilføre det rundt 100 milliarder kroner. Samtidig vil han fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
  • Begge forslag er offensive og har som formål å styrke og videreutvikle norsk næringsliv i den nye, åpne, internasjonale økonomien. Det handler om å utnytte det som er et av Norges absolutte fortrinn - pengerikdom - og å endre skatteregler som jager gründere ut av landet.
  • Norsk næringslivs forutsetninger for å hevde seg internasjonalt er ikke bare gode. En stor andel av vår eksport er råvarer. Norge har færre innovative bedrifter og lager færre nye produkter enn gjennomsnittet av landene i Europa. Satsingen på forskning og utvikling er lav. Mens svensk næringsliv kan vise til en produktivitetsvekst på 44 prosent på nittitallet, er den norske økningen på beskjedne 9 prosent. Norge er heller ikke noe naturlig førstevalg når storkonserner skal lokalisere sine hovedbaser. Vi har heller ikke, som svensker og amerikanere, tunge private eiermiljøer.
  • Desto viktigere blir det å utnytte de fordelene landet faktisk har. Tretti års oljeutvinning har gitt Norge verdensledende kompetanse innenfor olje og gass. Norge har naturgitte forutsetninger for å utvikle havbruk og fiskerisektoren. Vi har fortsatt en betydelig handelsflåte. Utdanningsnivået er høyt. Alt burde derfor ligge til rette for sterkere satsing på kompetanseutvikling.
  • Framfor alt må det være viktig å utnytte de fordelene som ligger i vår oljeformue og i sterke statlige finanser. Norske selskaper har ikke store nok økonomiske muskler til å foreta strategiske oppkjøp, verken hjemme eller i utlandet. Sammen med et stort, statlig investeringsselskap, vil det bli mulig. Det vil styrke norsk næringsliv og mulighetene til høy sysselsetting også i framtida.