- Offentliggjør Sefos arbeid!

Advokatforeningen vil at De særskilte etterforskingsorganene for politisaker (Sefo) må begrunne og offentliggjøre hvorfor de henlegger eller går inn for tiltale mot politifolk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette kan føre til at flere saker ender med innstilling om påtalereaksjon, sier advokat Gulhild Lærum til Dagbladet.

Lærum har skrevet foreningens høringsnotat til Justisdepartementet på bakgrunn av rapporten «Sefos etterforsking - en undersøkelse av kvalitet».- Det er ingen tilfeldighet at så mange anmeldelser av politifolk til Sefo henlegges. Hvis Sefo-organene må begrunne sine innstillinger til statsadvokatene, og vet at disse skal offentliggjøres, da må Sefo kanskje tenke grundigere igjennom begrunnelsen.

Kritisk blikk

Det kan føre til flere påtalereaksjoner, for Sefo-medlemmene vet da at innstillingene blir etterprøvd av kritiske blikk i allmennheten. Det er blitt bedre i politietaten enn det var for 20 år siden, de klassiske politivoldssakene er borte, men at det er ulovlig voldsbruk i dag også, er det ikke tvil om, sier Lærum.

Etter det Dagbladet kjenner til vurderer også riksadvokat Tor-Aksel Busch offentliggjøring av Sefo-innstillingene.

Advokatforeningen mener at Sefo sjøl må bestemme påtalereaksjonene i sakene de etterforsker, og sjøl føre sakene i retten. Ifølge Advokatforeningen bør Sefo-utvalgenes advokatmedlem være aktor.

I høringsnotatet slår Advokatforeningen kraftig til mot Sefo-medlemmer fra egne rekker.

- Noen av advokatene som sitter i Sefo-utvalgene, har ikke strafferettslig erfaring, og har også liten erfaring med politi- og påtalemyndighet. Vi understreker at Sefo-medlemmenes kvalifikasjoner må vurderes nøye, skriver Advokatforeningen.

Advokatforeningen er misfornøyd med den store henleggelsesprosenten i Sefo-saker.

Tette bånd

- Generelt er advokater av den oppfatning at Sefo har for sterk tilknytning lokalt - til politi og rettsvesen. I og med at anmeldelsene til Sefo som oftest foretas av kompetente folk med innsikt i strafferetten, må en sette store spørsmålstegn ved henleggelsesprosenten.

Oppfatningen er at noe må være galt med ordningen, skriverAdvokatforeningen.