...og dette lover de andre

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
 • Foreslo skatte- og avgiftslettelser for 40 milliarder for 2001, men nekter å tallfeste hvor mye forslagene til bekjempelse av kriminalitet eller bedring av eldreomsorg og helsevesenet vil koste.
 • Tidligere i vår dekket Bergens Tidende en tale Carl I. Hagen holdt. Avisa summerte etterpå kostnadene ved de forslagene Hagen lanserte. Lista viser hvilke enorme summer Hagen er villig til å bruke:
  - Fjerne toppskatt: 17 milliarder.
  - Fjerne boligskatt: 3 milliarder.
  - Fjerne dieselavgiften: 4 milliarder.
  - Redusere bensinprisen: 4 milliarder.
  - Fjerne elavgiften: 5 milliarder.
  - Fjerne alkohol- og tobakksavgiften: 10 milliarder.
  - Gi kontantstøtte helt til barnet begynner på skolen: 3 milliarder.
  - Gi 15 prosent av Statoil-aksjene til folket: 23 milliarder.
  - Styrke Forsvaret: 6 milliarder.
  - Fjerne bompengegjeld: 9 milliarder.
  - Ingen nye bompengeprosjekt: 1,5 milliarder.
  - Støtte Pensjonistforbundets krav om 43000 kroner mer i pensjon: 40 milliarder.

  - Til sammen om lag 125 milliarder kroner årlig. Partiet mener det er mulig å spare rundt 45 milliarder kroner på å slanke offentlig sektor.

  Kristelig Folkeparti:


 • Utvide kontanstøtten til 3500 kroner i måneden: 500 millioner.
 • Makspris på 1500 kroner i barnehager: Ca. 5 milliarder.

  Sosialistisk Venstreparti:


  I motsetning til de andre partiene viser SV hvor de vil dekke inn sine valgkampløfter.

 • Kutter i oljeinvesteringene og bruker 2,5 milliarder mer til ungdomsskolen og 1 milliard mer til forskning hvert år.
 • Fjerner kontantstøtten (3 milliarder) og innfører makspris i barnehage på kr 1200, SFO på kr 800 og øker byggingen av nye barnehageplasser.
 • Går mot økte bevilgninger til Forsvaret og legger isteden inn satsinger på miljø. Blant annet nullsats for moms på kollektivtrafikk (1,4 milliarder) og økte investeringer i kollektivtrafikk på 1 milliard.
 • Øker skattleggingen av store formuer, aksjeutbytte og kapitalinntekter. Dette finansierer fjerning av egenandeler i skolen (280 millioner), fjerning av egenandeler i helsevesenet (300 mill.), en boligpakke for studentboliger, utleieboliger og lavinnskuddsboliger (700 mill.), samt økninger i sosialhjelp og barnetrygd.

  Senterpartiet:


 • Odd Roger Enoksen vil la busser og vogntog kjøre på avgiftsfri diesel. Inntektstap for staten: 3 milliarder kroner i året.
 • En rekke forslag som ikke er tallfestet: Ferjefritt Ryfylke, bredbånd til alle, rentefrie studielån.

  Venstre:


 • Alle i Norge skal garanteres en minsteinntekt, eller borgerlønn, på 100000 kroner. Ukjent kostnad.