Og her er dagens tredje Frp-melding

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Korrigert PM: Vil offentliggjøre skattekonklusjoner
Sekretariatsleder Geir A. Mo sier FrPs stortingsgruppe vil offentliggjøre konklusjonene etter arbeidsgiverkontrollen gjennomført av Oslo Ligningskontor, når saken er endelig avgjort.
- Når denne saken er ferdigbehandlet, og det eventuelt foreligger et krav om tilleggskatt, kan jeg bekrefte at FrPs stortingsgruppe vil offentliggjøre dette og selvfølgelig gjøre opp for seg på vanlig måte, sier Geir A. Mo. Dette har vært gruppens linje i hele denne prosessen.

Det er viktig å merke seg at denne saken så langt ikke er ferdigbehandlet. Det foreligger nå en rapport fra to saksbehandlere ved Oslo Ligningskontor. Den er sendt oss for tilsvar og vår gruppe har frist til 20. september med å komme med vårt tilsvar. Det er først etter dette at Ligningskontoret vil fatte sine endelige konklusjoner og det blir klart om, i så fall i hvilket omfang, Stortingsgruppen er skyldig arbeidsgiveravgift for perioden 1995 - 2005.

To saksbehandlere ved Oslo Ligningskontor har altså foretatt en gjennomgang av FrPs stortingsgruppe sine regnskaper for perioden 1995 - 2005. Stortingsgruppen har vært i kontinuerlig dialog med ligningskontoret det siste året, og har gitt fullt innsyn i alle relevante og tilgjengelige dokumenter. Det samme har Carl I. Hagen gjort i forhold til den omtalte reisekontoen - Stortingsgruppen 1993 - 1997 sitt fond. Her har Oslo Ligningskontor fått overlevert alle tilgjengelige dokumenter og bilag.

Hovedtallene i rapporten er blitt kjent i formiddag, og for å unngå ytterligere spekulasjoner bekrefter vi at det i rapporten anbefales at det skulle være levert inn lønns- og trekkoppgaver for i alt 1,1 million i løpet av perioden 1995 - 2005. I tillegg ber forfatterne om at det vurderes hvorvidt til sammen 1, 5 mill. i tillegg skal vurderes som lønns og trekkpliktige ytelser.

Dersom dette blir en endelig konklusjon innebærer det at Stortingsgruppen har betalt ca kr. 365 000,- for lite i arbeidsgiveravgift i løpet av perioden 1995 - 2005.

Foreløpig er dette en sak som er til behandling. Saken er unntatt offentlighet etter Ligningslovens § 3-13, og offentlighetslovens § 5A

Vi har hele tiden vært klare på at vi ikke ønsker å hemmeligholde om vi har gjort noe galt eller ikke. Vi er imidlertid opptatt av å ha en ryddig og ordentlig prosess og det er således vanskelig å kommentere sakens øvrige detaljer før den er ferdigbehandlet. (NTB)