Og ingen sto igjen og hang

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En ny rapport om spesialundervisning kan være et nyttig verktøy for skoleledere og politikere. Rapporten som er utført av Nifu-Step evaluerer spesialundervisningen etter at Kunnskapsløftet ble innført. Følgende konklusjoner er gjengitt i Aftenposten: Bruken av spesialundervisning på videregående har økt etter Kunnskapsløftet, ikke gått ned som følge av mer tilpasset læring. Men elever med spesialbehov får hjelp for seint, kvaliteten på undervisningen er for dårlig og ufaglærte assistenter brukes for ofte. Mens skolefaglige prestasjoner og testing har vært i fokus, har skolen altså ikke lykkes i å løfte de elevene i barne- og ungdomsskolen som trenger det mest.

Sju av ti elever som mottar spesialundervisning er gutter. Skjevfordelingen er velkjent. Skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark har god grunn til å spørre om det er guttene det er noe feil med eller måten skolen ser på guttene. For når guttene omsider får spesialundervisning kombinert med yrkesfag på videregående, motiveres de til å lære mer.

Skoleforskeren stiller også spørsmål ved dagens tendens der ethvert problem hos en elev påklistres en diagnose. Diagnoser bør virkelig ikke være den eneste muligheten til å få ekstra faglig støtte. Systemet med spesialundervisning er i dag for lite fleksibelt, og rapporten peker på det elever og foreldre opplever: Skolen gjennomsyres av en defensiv vente-og-se-holdning. Men problemene går ikke over. De vokser. En av tre elever dropper som kjent ut av videregående skole i Norge.

I juni la kunnskapsminister Bård Vegar Solhjells fram kvalitetsmeldingen med fokus på nettopp tidlig skoleinnsats. Regjeringen forsterker innsatsen i norsk og matematikk på 1.-4.-årstrinn. Denne våren er skolene i gang med obligatorisk kartlegging av leseferdigheter på de tre første trinnene, og til høsten øker timetallet på barnetrinnet. Solhjell kan vifte med rapporten til støtte for sine skolepolitiske argumenter. Han har det svart på hvitt: Flere må fanges opp før. Det avgjørende er om de får tilpasset hjelp, ikke bare testes, måles og diagnostiseres.