Også havet er natur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen har i lengre tid arbeidet med et forslag til en ny naturmangfoldlov for å hindre ytterligere utarming av artsmangfoldet i naturen. Fredag kunne Dagbladet melde at fiskeriminister Helga Pedersen ikke har bestemt seg for om havet er natur. Hennes departement jobber internt i regjeringen for å hindre at de store norske havområdene skal omfattes av den nye loven, i strid med hva Miljøverndepartementet har foreslått.

I en e-post til Dagbladet skriver hun at verken hun eller regjeringen har konkludert på spørsmålene om geografisk avgrensing til sjøs. For øvrig viser hun til at forvaltningen av de marine ressursene er forankret i den nye havressursloven som ble fremmet tidligere i vinter.

I dag utryddes planter og dyr i et alarmerende omfang og tempo fordi økonomisk vekst med få unntak har forkjørsrett framfor vern. Det fører til at uerstattelige verdier blir borte for alltid. Det er bred politisk enighet i Norge om at denne utviklingen må stanses, og Stortinget har vedtatt at det skal bli slutt på å utrydde arter innen 2010. På denne bakgrunn er det lite betryggende at en statsråd som til overmål er nestleder for landets største parti har en tilnærming som ser ut til å ville favorisere sektor- og næringsinteresser.

På den såkalte rødlista som ble utarbeidet for halvannet siden for å skaffe oss kunnskap om statusen til truede arter i Norge står om lag 3 800 arter oppført som truet. Statusen til 20 000 arter ble gjennomgått og det er registrert navn på 40 000. Men det antas at det finnes 60 000 arter og svært mange av de artene vi ikke har kunnskap om finnes i havet. Tanken bak naturmangfoldsloven var at den skulle være styrende i forhold til sektorlover og ekspertutvalget som først laget forslaget til lov gikk inn for at den måtte omfatte alle norske geografiske områder, både på land og til havs. Å unnta de enorme norske havområdene fra naturmangfoldsloven vil være et dramatisk tilbakeslag for vernetanken.