Øker støtten til kampen mot aids

Regjeringen foreslår å øke Norges bidrag til kampen mot hiv og aids med 1 milliard over fem år. Utviklingsministeren vil ta med seg det norske bidraget til FNs spesialsesjon i New York neste uke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge bruker i dag 1,1 milliard kroner over utviklingsbudsjettet på aids- og helsetiltak. Statsminister Jens Stoltenberg og utviklingsminister Anne Kristin Sydnes presenterte i dag regjeringens forslag om å øke dette beløpet med 1 milliard kroner over en femårsperiode.

- Det er farlig å undervurdere omfanget av aids-problemet. Sykdommen er spesielt på frammarsj i den fattige del av verden, sa statsminister Jens Stoltenberg under fredagens pressekonferanse.

Forslaget får bred støtte fra ulike deler av norsk samfunnsliv. Med på presentasjonen var også biskop Gunnar Stålsett og tidligere LO-leder Yngve Hågensen. De to representerer henholdsvis kirkens og fagbevegelsens engasjement i Forum for aids og utvikling (Aidsforum).

På spørsmål om hvor det foreslåtte beløpet skal tas fra, svarer Sydnes at det skal dekkes inn over framtidige bistandsrammer. - Vi er allerede engasjert, og det er viktig å prioritere ytterligere hjelp til disse områdene, sier hun til Dagbladet.no.

Utviklingskatastrofe

Det er i lys av hiv- og aidskatastrofen i den tredje verden at regjeringen foreslår å øke den norske støtten. Omfanget av aidsepidemien er enorm i store deler av verden, spesielt i Afrika sør for Sahara. 12 millioner afrikanske barn er i dag foreldreløse på grunn av epidemien, og fortsetter utviklingen vil tallet vokse til 44 millioner i 2010.

Inkludert i regjeringens foreslåtte beløp er også støtte til arbeidet mot tuberkulose og malaria. Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes vil ta med seg det norske bidraget til FNs spesialsesjon i New York neste uke.

- Ufattelig omfang

Mesteparten av milliardbeløpet skal ifølge utviklingsministeren kanaliseres gjennom det internasjonale fondet for aids og helse, som fremdeles er under planlegging. Arbeidet med å opprette fondet har pågått siden G-8-møtet i Japan i fjor sommer, da verdens ledende industrinasjoner etterlyste økt innsats mot smittsomme sykdommer.

I hovedsak vil fondet arbeide forbyggende, men at det også skal settes ressurser på behandling og lindring. Det arbeides med å skaffe til veie medisiner til differensierte priser. På spørsmål fra Dagbladet.no svarer utviklingsministeren at fondet er i en positiv dialog med legemiddelindustrien når det gjelder dette spørsmålet.

- Kirka har et ansvar

Deler av det norske bidraget skal også gå gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) til utbygging av helsesystemer i utviklingsland. Regjeringen var initiativtager til etableringen av Aidsforum, som har som oppgave å skape engasjement i kampen mot aids. Ulike deler av det norske samfunnet er representert, blant andre ved Gunnar Stålsett og Yngve Hågensen. Begge reiser med den norske FN-delegasjonen til New York.

- Jeg er glad kirken mobiliserer. Det nytter ikke med moralisme for å møte de som er rammet av aidskatastrofen, sa Stålsett som gikk langt i å kritisere kirkesamfunn for unnfallenhet.

- Kirken og prester er ofte bærere av tabu, og det er derfor spesielt viktig at kirken er med i aidskampen. Når bispekollegiet sier bruk av kondom er nødvendig, er dette veldig sterkt i internasjonale kirkelige fora. Spesielt den katolske kirke bærer her et stort ansvar. Vi har en jobb å gjøre i kirkelig kontekst.

Biskop Stålsett, som er nestleder av den norske Nobelkomiteen, trakk også fram at kampen mot hiv og aids kan virke fredsskapende.

HIV/AIDS I AFRIKA:

  • Tallet på hiv- og aidsofre i Afrika passerte ved årsskiftet 25 millioner.
  • 15 millioner afrikanere sør for Sahara har dødd av aids, i resten av verden er tallet fem millioner.
  • 80 % av verdens aidsbarn er fra Afrika.
  • FN spår at aidsepidemien vil få gjennomsnittlig levealder i sørlige Afrika til å synke til under 40 år innen 2010.(Kilde: NTB)

MANER TIL KAMP: Statsminister Jens Stoltenberg har på vegne av regjeringen foreslått å høyne beløpet til aids- og andre helsetiltak med 1 milliard kroner.
TIL NEW YORK: Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes tar med seg det norske bidraget til FNs spesialsesjon i New York neste uke.
REPRESENTERER KIRKA: Biskop Gunnar Stålsett drar sammen med utviklingsministeren til FNs spesialsesjon neste uke. Han er også nestleder av Nobelkomiteen, og framhever det fredsskapende aspektet ved kampen mot aids.
REPRESENTERER FAGBEVEGELSEN: Tidligere LO-leder Yngve Hågensen framhever nødvendigheten av bilateralt samarbeid for å gjennomføre bistandsprosjekter.