Øko-dømt fikk meklerjobb

Det er vanskeligere å bli taxisjåfør i Norge enn det er å bli mekler i eiendomsmarkedet. I dag er det fritt fram for kriminelle å drive med eiendomshandel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det stilles ingen krav til vandelsattest for meklere. Dagbladet kjenner til at en mekler i et profilert meklerselskap i Oslo er dømt for grov økonomisk kriminalitet.

Kort tid etter at vedkommende i fjor var ferdig med soning av den 14 måneder lange dommen, var han tilbake i jobben som mekler ved kontoret. Hadde han etter soningen søkt jobb som taxisjåfør, ville han etter alt å dømme ikke fått politiets tillatelse.

- Jeg er enig i at det kan virke som et paradoks at det er vanskeligere å bli taxisjåfør enn å bli mekler i eiendomsmarkedet, sier leder for Kredittilsynets seksjon for eiendomsmekling og inkasso, Wilhelm Mohn Grøstad, til Dagbladet.

  • I dag kreves det at den faglige ledelsen i et meklerforetak enten er en statsautorisert eiendomsmekler eller en advokat. For å bli statsautorisert mekler må du blant annet ha såkalt hederlig vandel. Det finnes i overkant av 1000 statsautoriserte meklere i Norge i dag.
  • Men de fleste, rundt 2000 personer, som driver med mekling i eiendomsbransjen, er ufaglærte personer. Til denne gruppa, som kaller seg bare meklere, stilles det i prinsippet ingen formelle krav. Ledelsen i et meklerforetak kan, hvis den ønsker det, ansette hvem de måtte ønske ved meklerkontoret.

Nye regler

Kredittilsynet har foreslått en rekke endringer for å skjerpe kontrollen med bransjen. Tilsynet foreslår blant annet at kontrollen med eierne skal skjerpes og at den faglige ledelsens ansvar og plikter skal tydeliggjøres mer enn tilfellet er i dag.

- Hvorvidt man bør kreve vandelsattest fra vanlige meklere, har vi ikke tatt stilling til, sier Grøstad.

Han påpeker at det er meklerforetakets ansvar å se an hvem de ansetter.

- Ledelsen må selvfølgelig vurdere grundig hvem de ansetter i en så betrodd stilling, sier Grøstad.

Grøstad reagerer på at den dømte Oslo-mekleren var kjapt tilbake i jobb etter endt soning.

Selv er han ikke i tvil om hvordan han selv, hvis han var i eiendomsmeklerbransjen, ville ha forholdt seg til den økodømte mekleren.

- Jeg ville nok vurdert grundig hvorvidt jeg ville ansatt en slik person, sier han.

Bør sjekkes

Anne Christine Grime, formann i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), er helt klar på at meklernes rulleblad bør sjekkes:

- Personlig mener jeg det bør stilles samme krav til vandelsattest for ufaglærte som det gjøres til oss som er autoriserte meklere, sier Grime.

NEFs mål er at samtlige eiendomshandler på sikt skal skje gjennom statsautoriserte eiendomsmeklere. Hun mener det er et problem at meklertittelen i dag kan brukes av hvem som helst. Mens statsautoriserte meklere blant annet blir avkrevd vandelsattest, stilles ingen slike krav til ufaglærte.

VIL HA VANDELSATTEST: Formann i Norges Eiendomsmeglerforbund, Anne Christine Grime, vil at det skal kreves vandelsattest av de rundt 2000 ufaglærte meklerne i eiendomsbransjen. I dag kreves det bare vandel av statsautoriserte eiendomsmeklere.