Økokrim ba inn KD-topper til møte om skoleskandalen

Men har ikke startet etterforskning etter DN-avsløringen.

STRIDES: Studenter ved Westerdals i Oslo reagerte kraftig på nyheten om at skoleeierne hadde flyttet penger fra skolene til morselskapet. Det ble kjent i DN sist lørdag. Bildet er fra nybygget på Vulkan, hvor skolen har en av sine tre campus.  FOTO: MONICA STRØMDAHL
STRIDES: Studenter ved Westerdals i Oslo reagerte kraftig på nyheten om at skoleeierne hadde flyttet penger fra skolene til morselskapet. Det ble kjent i DN sist lørdag. Bildet er fra nybygget på Vulkan, hvor skolen har en av sine tre campus. FOTO: MONICA STRØMDAHLVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Lørdag skrev Dagens Næringsliv om hvordan brødrene Peter og Nicolai Løvenskiold og selskapet Anthon B. Nilsen (ABN) har hentet ut over 100 millioner kroner på sine statsstøttede privatskoler - til tross for utbytteforbud og en intensjon om at statsstøtte skal gå til studentenes beste.

I ettermiddag meldte avisa at flere av toppene i departementet var i et møte med Økokrim. Det skjer dagen etter at tidligere kunnskapsminister Gudmund Hernes gikk ut i samme avis og krevde at Økokrim skulle etterforske saken.

- Økokrim ba om et møte med Kunnskapsdepartementet om saken knyttet til Anton B. Nilsen. En slik orientering har de nå fått, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet til Dagbladet.

Ikke iverksatt etterforskning Leder for bedrageri- og korrupsjonsteamet i Økokrim, førstestatsadvokat Trude Stanghelle, understreker at et slikt møte ikke innebærer at det er iverksatt etterforskning i saken.

- Kunnskapsdepartementet fant det naturlig at vi blir orientert om en sak, blant annet om ting som har kommet fram i pressen. I den forbindelse har de møtt representanter fra Økokrim, sier Stanghelle til Dagbladet.
Kritikk Kunnskapsdepartementet har fått kritikk fra både Riksrevisjonen og stortingspolitikere for for manglende oppfølging av prosessen da tre privatskoler høsten 2013 fusjonerte til Westerdals ACT. Da ble de tre privatskolene Westerdals, NISS og NITH fusjonert - og både studenter og eks-rektor Tom Kvisle har reagert på hva som er begrunnelsen for en slik fusjon. Dessuten har en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite bedt om en redegjørelse i saken.

Kunnskapsdepartementet har fått to forskjellige henvendelser fra Riksrevisjonen om saken - og våren 2013 varslet KD at de skulle gå skolen nærmere i sømmene. Siden da har ikke departementet konkludert.

- Det ser ikke ut som om KD har tatt dette alvorlig. Som det ser ut så langt ser det ut som om de har latt det skure å gå. Du bruker ikke to og et halvt år på noe du tar alvorlig, sier leder Trond Giske (Ap) i Stortingets utdanningskomite til Dagbladet fredag.

Ville ikke kommentere Ifølge Dagens Næringsliv var også representanter fra Anton B. Nilsen i møte med Kunnskapsdepartementet, men de ønsket ikke å kommentere møtet overfor avisa.

Selskapet har imidlertid opprettet et eget nettsted hvor de svarer på påstander i saken. Der har selskapets advokat avvist at selskapet har gjort seg skyldig i økonomisk kriminalitet.

«Det er ikke riktig at denne saken dreier seg om økonomisk kriminalitet. Ett spørsmål er om de gjennomførte transaksjonene innebærer brudd på utbytteforbudet i høyskoleloven § 7-1. Det er en diskusjon skoleeierne er beredte til å ta. Noe ganske annet er spørsmålet om det er begått straffbare handlinger. Slik jeg kjenner saken, har departementet fått alle relevante opplysninger om transaksjonene før de ble gjennomført, uten at departementet satte foten ned. Dersom departementet nå likevel skulle mene at transaksjonene innebærer brudd på høyskoleloven, må departementet følge opp som tilsynsmyndighet og ev. vurdere å benytte de forvaltningsmessige reaksjoner som står til rådighet. En eventuell uenighet mellom skolenes eiere og departementet om forståelsen av høyskoleloven kan imidlertid ikke tas til inntekt for at det er noe kriminelt i denne saken», skriver advokat Henning Harborg på nettstedet. 

Uttalelsene fra selskapet kom da Gudmund Hernes nevnte mulighetene om Økokrim-etterforskning, i DN for to dager siden.  

- Kunne nok stilt flere spørsmål Kunnskapsdepartementet gransker alle opplysninger som kommer frem knyttet til Westerdals og selskapet Anthon B. Nilsen. Det opplyser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagbladet.
— Departementet ikke på noe tidspunkt har stanset oppfølgingen av skolen. Vi jobber nå for at alle opplysninger i denne saken skal komme på bordet så raskt som mulig, sier Røe Isaksen. 

I en spørretime i Stortinget onsdag, understreket statsminister Erna Solberg  - slik også kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen har gjort før henne - at det er uklart om det har skjedd noe ulovlig i saken.

Hun innrømmet av Kunnskapsdepartementet nok kunne ha stilt flere spørsmål om saken tidligere, men sier saken aldri har blitt lagt bort av departementet.  Senest i går sendte Kunnskapsdepartementet brev til Westerdals Oslo ACT med krav om nærmere forklaring og dokumentasjon på fusjonstransaksjonen i 2013.

- Regnskapet for 2014 ble mottatt av departementet i sommer og det er arbeidet med oppfølgingen av regnskapet for 2014 som danner grunnlaget for hvilke konklusjoner departementet skal trekke. Hvis det viser seg at pengene har gått til ulovlig utbytte så skal de kreves tilbake, sa Solberg.