Økokrimsmell koster Staten 18 millioner

Staten er dømt til å betale Siemens Business Service (SBS), etter at Økokrim ikke klarte å få dømt selskapet for grovt bedrageri i mars i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter frifinnelsen krevde SBS erstatning for de utgifter selskapet var påført som følge av straffesaken.

SBA leverte en regning på tilsammen 18 millioner kroner inkluderte moms. Økokrim som motpart avviste kravet.

Dette førte til at saken ble sendt til Oslo tingrett. I går fikk SBS fullstendig medhold på alle punkter.

Foretaksstraff Det var i 2001 at Forsvaret og SBS inngikk en kjempeavtale om leveranser av datautstyr. Etter hvert kom det fram opplysninger om at SBS skulle ha overfakturert for leveransene.

Økokrim startet etterforsking. Det resulterte i at selskapet fikk en såkalte foretaksstraff på ni millioner kroner. SBS nektet å vedta forelegget, og Økokrim sendte saken til tingretten. Den omfattende saken tok tilsammen 28 rettsdager i 2010-2011.

Forsvarerbistand Statadvokat Geir Kavli, som møtte for Økokrim i tingretten i erstatningssaken, hevdet at det ikke var hjemmel for å tilkjenne saksomkostninger etter straffeprosessloven. Dette fordi SBS selv forsettlig hadde pådratt seg mistanke i saken.

Tingretten har dømt Staten til betale SBS sine forsvarerutgifter på over åtte millioner kroner.

Eksperthjelp Det nest største beløpet er på 5,5 millioner kroner. Under etterforskingen leide SBS inn ekstern hjelp fra en ekspert for å skaffe relevant informasjon fra selskapets arkiver, og for å foreta en gjennomgang av metoder og beregninger i foreliggende granskingsrapporter.

Ytterligere en ekspert ble leid inn for bistand med generelt forsvarerarbeid.

SBS fikk gjennomslag i tingretten for at ekspertarbeidet ikke kunne utføres av SBS selv.