Økonomisk kriminalitet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det het en gang hvitsnippforbrytelser. I dag kaller vi det økonomisk kriminalitet. Det handler om folk som ikke slår inn ruter og bryter seg inn i hus eller pengeskap, men som snyter fellesskapet for skatter og avgifter, skaffer seg uberettigete gevinster ved å benytte seg av stjålet informasjon eller andre «smarte» trekk. Dette er tjuver som skaffer seg hjelp fra de flinkeste og dyreste juristene, og som stikker alle tenkelige kjepper i etterforskernes hjul for ikke å bli tatt. Mislykkes det, settes alt inn på å slippe unna straffen. Og domstolen innrømmer i noen av de mest kjente tilfellene en strafferabatt, fordi sakene er blitt bredt omtalt i mediene, og fordi personene ofte har mye borgerlig aktelse å tape.
  • Økokrim er den etterforskningsenheten som har som spesialoppgave å øke effektiviteten i straffeforfølgingen av hvitsnippene. Ulikt andre spesialenheter er Økokrim en kombinert etterforskningsenhet og påtaleorgan. Den ledes av statsadvokater. Forleden hevdet førstestatsadvokat Erling Grimstad at mens Økokrim tidligere ble betraktet som hjelpeløse klodrianer av de smarte regelbryterne, puster enheten disse kretsene nå så heftig i nakken at visse miljøer forsøker å vingeklippe Økokrim ved hjelp av politikere på Stortinget.
  • Grimstads sjef, Einar Høgetveit, har ikke støttet Grimstad på dette punktet, men heller ikke tatt sterkt avstand fra ham. I stedet har Høgetveit skrevet innlegg og kronikker og deltatt i debatter der hans budskap er å utvide Økokrim med en spesialenhet som systematisk arbeider med svindel mot staten innenfor en rekke ulike støtte- og overføringsordninger der den oppfølgende kontrollen er svak og tilfeldig.
  • Det er et utmerket forslag som bør få gjennomslag i handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet, som regjeringen ønsker å legge fram før sommeren. Innvendingene mot Økokrim fra overraskende hold som h.r.adv. Cato Schiøtz om at midlene i stedet bør gå til å etterforske og bekjempe grov vold i samfunnet, er ganske tøvete. Økonomisk kriminalitet er omfattende svindel av fellesskapet, som gjør samfunnet mer urettferdig, og som gjør det vanskeligere å opprettholde velferdsstaten.