Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Økt bruk av naturgass i Norge

Norge er i dag en betydelig produsent av naturgass. Noe av gassen blir injisert i ulike oljebrønner for å øke reservoartrykket, men det meste går til eksport som ren råvare. Naturgass kan brukes på en miljøvennlig måte til energiformål, som råstoff i industrien og i transportsektoren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samarbeidsregjeringen ønsker nå at en større del av våre gassressurser skal tas i bruk til innenlandsk verdiskaping. Olje- og energidepartementet følger dette opp med en bred gjennomgang av sentrale problemstillinger i forhold til bruk av gass innenlands. I juni legger Regjeringen fram en stortingsmelding om en helhetlig strategi for bruk av gass i Norge.

Et slikt initiativ vil kreve en økt satsing på infrastruktur og distribusjon. I en introduksjons- og utviklingsfase vil det være nødvendig å gi offentlig støtte til bygging av infrastruktur for gass. Støtten må være innenfor rammen av våre internasjonale miljøforpliktelser. En av mange viktige problemstillinger i meldingen vil være utforming av rammer for en slik støtteordning.

Deponeres

Samarbeidsregjeringen har som mål å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å realisere såkalte CO{-2}-frie gasskraftverk, det vil si anlegg der CO{-2} ikke slippes ut i atmosfæren, men i stedet deponeres eller anvendes til kommersielle formål. For å fremskynde slike gasskraftverk innføres det en tidsbegrenset støtteordning for produksjon av slik gasskraft tilsvarende refusjon av en hel el-avgift på 2002-nivå. På det tidspunkt CO{-2}-frie gasskraftverk realiseres, innføres samme vilkår for produsenter av nye fornybare energikilder (bioenergi, vindkraft m.v.).

Samarbeidsregjeringen ønsker også å øke den offentlige forskningsinnsatsen knyttet til bruk av naturgass og hydrogen. Bevilgningen via Norges forskningsråd til energiforskning økes med 100 mill. kr over 2 år. Forskningsprogrammene skal blant annet omfatte renseteknologi, energieffektivitet og kommersiell anvendelse av CO{-2}. Tidlig sist høst ble det satt ned et offentlig utvalg som skal utrede ulike sider ved miljøvennlig naturgassteknologi, herunder CO{-2}-fri gasskraft. Gassteknologiutvalget skal legge fram sin innstilling 1. mars. Utvalgets rapport vil være et viktig innspill på teknologisiden i forbindelse med framleggingen av stortingsmeldingen om gass.

Modeller

Departementet er også i ferd med å utarbeide et eget samarbeidsprogram med industrien med sikte på å realisere CO{-2}-frie gasskraftverk. Ulike modeller for hvordan dette kan organiseres og finansieres blir nå vurdert. Inntil det er etablert et system for omsettelige utslippskvoter i tråd med Kyoto-protokollen, forutsettes det at ytterligere konsesjons- og utslippstillatelser kun gis til gasskraftanlegg basert på CO{-2}-fri teknologi.

Petroleumssektoren representerer i dag landets fremste kunnskaps- og teknologibase. Vi har muligheten til å utvikle Norge til å bli en av Vest-Europas ledende energiprodusenter om vi vil. Viktige naturgitte betingelser er til stede for det. Vi har også menneskelige og kompetansemessige forutsetninger for å kunne lykkes med en slik ambisiøs målsetting. Regjeringen ønsker å satse på god balanse mellom miljøhensyn og fornuftig utnyttelse av våre rike energiressurser. Det krever økt satsing på forskning for å kunne ta i bruk den best mulige teknologi til formålet og unngå konflikter med viktige klimahensyn og miljøinteresser. Jeg er ikke i tvil om at vi skal kunne klare denne utfordringen.

Forskning

Petroleumssektoren har skapt enorme verdier for det norske samfunnet, og i løpet av de neste ti år er det anslått investeringer for mange hundre milliarder kroner på norsk sokkel. Regjeringen vil sette fokus på forskning og teknologiutvikling som kan legge grunnlaget for en effektiv og langsiktig ressursutnyttelse. Samtidig er det viktig å sikre at rammebetingelsene er slik at norsk sokkel fortsatt vil tiltrekke seg investeringer fra de mest kompetente selskapene. Dette vil legge grunnlaget for en fortsatt bærekraftig verdiskapning ut fra landets naturrikdommer.

Hele Norges coronakart