Økt drivhuseffekt, sier forskerne

Nye satellittmålinger bekrefter at vi har fått en forsterket drivhuseffekt de siste tiårene. Effekten har vi skapt selv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Britiske forskere fra Imperial College har gått gjennom satellittmålinger av jordas varmestråling jorda fra 1970 og 1997.

De har funnet endringer som de ikke kan forklare på annen måte enn økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren. Undersøkelsen ble publisert torsdag i tidsskriftet Nature.

Satelittmålingene offentliggjøres samtidig som president George W. Bush går bort fra tidligere løfter om å redusere CO2-utslippene fra amerikanske kullkraftverk. Dette reiser tvil om faren for globale klimaendringer er reell.

- Dette gir det første eksperimentelle belegget på noe som tidligere var basert på modellberegninger: At økt konsentrasjon av klimagasser som CO2 og metan endrer jordas energibalanse, sier forskningsleder Jan Fuglestvedt ved forskningsstiftelsen Cicero.

Tettere drivhus

Klimagasser som CO2 og metan virker som et drivhus rundt jorda. Drivhuset slipper inn strålingen fra sola, men stopper en del av varmestrålingen tilbake fra jorda. Fra den industrielle revolusjonen til i dag har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt med over 30 prosent, mens metankonsentrasjonen har økt med vel 150 prosent.

De økte konsentrasjonene skyldes i all hovedsak utslipp fra forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass.

Den britiske undersøkelsen bekrefter det forskerne har trodd: Mer klimagasser i atmosfæren fører til at drivhuset blir tettere, og dermed stopper mer av varmestrålingen fra jorda.

EU-press mot Bush

Den nye undersøkelsen offentliggjøres samtidig som president George W. Bush uttrykker tvil om faren for menneskeskapte klimaendringer er reell, og erklærer at Kyotoavtalen er en dårlig avtale for USA.

Bush gikk tidligere i uka bort fra sitt eget valgløfte om å begrense utslippene av CO2 fra amerikanske kullkraftverk, fordi en slik begrensning kan føre til høyere kraftpriser.

EU-politikere og miljøorganisasjoner har reagert sterkt på at Bush har forlatt sine løfter. USA står alene for en firedel av verdens CO2-utslipp. Derfor er det svært viktig at USA følger opp forhandlingene om Kyotoavtalen, skriver Frankrikes miljøvernminister Dominique Voynet i et brev til sin amerikanske kollega. Også EUs svenske formannskap uttrykker bekymring over signalene fra Bush.

Kyotoavtalen forplikter industrilandene til å redusere sine utslipp av CO2 og andre klimagasser. Men det er fortsatt ikke enighet om regler og retningslinjer for viktige virkemidler som handel med CO2-kvoter og skogplanting. Før det skjer, vil ikke avtalen tre i kraft.

Forhandlingene blir gjenopptatt i Bonn i juli, etter at de brøt sammen i Haag i fjor høst.

(NTB)