Økt innsats mot trygdemisbruk

Trygdeetaten forsterker nå kontrollen for å forebygge og avdekke trygdemisbruk, og en plan for dette ble i dag overlevert sosialminister Guri Ingebrigtsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det skal blant annet opprettes såkalte misbruksteam i alle fylker, etter modell av misbruksseksjonen som Rikstrygdeverket opprettet i desember. Misbruksteamene skal arbeide regionalt på tvers av fylkesgrensene.

Tips fra publikum og andre om trygdemisbruk skal systematiseres, og kontrollen skal også skje på tvers av etatsgrenser. Derfor er det besluttet å inngå samarbeidsavtaler mellom Statens helsetilsyn og Rikstrygdeverket, og mellom Skattedirektoratet og Rikstrygdeverket.

(NTB)