- Økt press på renta

Finansministeren bruker mer oljepenger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Finansminister Kristin Halvorsen øker bruken av oljepenger neste år med ni milliarder kroner. Dette vil gi et ekstra press på renten.

Regjeringen vil bruke hele 76,8 milliarder i oljepenger neste år.

Finansminister Kristin Halvorsen sier selv at vi mangler hender og ikke penger. Hun burde da minske pengeforbruket og dermed hjelpe Norges Bank til å redusere presset i økonomien og behovet for fremtidige renteøkninger.

Presset i økonomien kunne også vært redusert ved å stimulere til økt sparing. Det er dermed skuffende at regjeringen vil gjøre det mindre attraktivt å spare i aksjer og aksjefond ved å heve formuesgrunnlaget fra 85 til 100 prosent av verdi. Samtidig burde grensen for privat pensjonsparing vært satt høyere enn 15.000 kroner per år.

I følge forslaget til statsbudsjett vil regjeringen fortsette arbeidet med å redusere de såkalte ”snikskattene” som passgebyret.

Vi er svært skuffet over at regjeringen fortsatt ikke viser vilje til å gjøre noe med den største snikskatten av alle, nemlig dokumentavgiften. Denne rammer unge i etableringsfasen på en svært uheldig og usosial måte.

Regjeringen klarer ikke å oppfylle løftet om full barnehagedekning og makspris.  Økningen av foreldrefradraget for pass av barn nummer to og tre er dermed et lite ”plaster på såret” for småbarnsforeldre.

Når det offentlige får økte skatteinntekter på grunn av høy sysselsetting og velger å øke bruken av oljepenger, må selvsagt budsjettet også inneholde enkelte positive ting for skattebetalerne.

Flyter i olje:
Finansminister Kristin Halvorsen øker bruken av oljepenger neste år med ni milliarder kroner. Dette vil gi et ekstra press på renten. Foto: Scanpix
Flyter i olje: Finansminister Kristin Halvorsen øker bruken av oljepenger neste år med ni milliarder kroner. Dette vil gi et ekstra press på renten. Foto: Scanpix Vis mer

Vi er glad for økningen i bunnfradraget for formuesskatten. Det er også positivt at innslagspunktene for toppskatt og størrelsen på minstefradrag og personfradrag heves med i tråd med lønnsutviklingen slik at man unngår en automatisk skatteskjerpelse.