Økt satsning på psykiatri

Regjeringen styrker opptrappingsplanen for psykiatri med 940 millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Psykiatrien i Norge har i flere år lidd under manglende bevilgninger, og flere regjeringer har fått saftig kritikk for dette.

- Dette har vært et sørgelig nedprioritert område i mange, mange år, sier generalsekretær Mette Kammen i Mental Helse til Dagbladet.no.

- På tide

Nå legger den rødgrønne regjeringen fram et budsjett med en tydelig styrking av psykiatrifeltet.

- Det er på høy tid, mener generalsekretær Mette Kammen.

Da Dagbladet.no snakker med henne klokka 10.45 har hun ikke fått satt seg inn i budsjettet på grunn av internett-trøbbel, men er glad for de økte midlene.

- Det har vært et enormt krav å øke ressurssene til dette feltet. Og fortsatt gjenstår mange utfordringer, sier Kammen, og forklarer: 

•  Vi mangler cirka 2800 omsorgsboliger.
• Vi har fortsatt store utfordringer med ventelistene.
• Utfordringene er spesielt store i forhold til barn og unge.

STRYKER PSYKIATRIEN: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad kan være fornøyd over ei etterlengtet styrking av psykiatrien. Foto: SCANPIX
STRYKER PSYKIATRIEN: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad kan være fornøyd over ei etterlengtet styrking av psykiatrien. Foto: SCANPIX Vis mer

Investerer 6,3 milliarder

Opptrappingsplanen for psykisk helse startet i 1999, og går neste år inn i sitt tiende og siste år. Det skal investeres for om lag 6,3 milliarder kroner i løpet av planperioden (tilsvarer 8,8 milliarder 2008-kroner).

Driftsutgiftene skal økes gradvis til et nivå som reelt ligger 4,6 milliarder kroner over utgiftsnivået i 1998, som svarer til 6,1 milliarder 2008-kroner.

Det foreslås en styrking på 940 millioner kroner sammenliknet med 2007 til å gjennomføre opptrappingsplanen. Av dette går 392 millioner til behandling i spesialisthelsetjenesten.

For 2008 foreslås det i tillegg en generell vekst på 1,5 prosent for spesialisthelsetjenesten, herunder psykisk helse. Opptrappingsplanen kommer i tillegg til denne økningen.

Forventer videre arbeid

2008 er året da opptroppingsplanen for psykiatri avsluttes. Mental Helse er svært spent på fortsettelsen.

- Vi har klare forventninger om at satsningen fortsetter også etter 2008, og at det ikke følger en nedtrapping etter opptroppingsplanen. En av våre største bekymringer er det psykiske helsearbeidet i kommunene - her ligger det store utfordringer. Vi forventer en klar plan for dette, sier Kammen til Dagbladet.no.

- Nødvendig

"Det er nødvendig med en videre sterk satsing på forebyggende psykososialt arbeid for voksne, barn og unge, for å styrke den psykiske helsen og for å tidlig å kunne avdekke behov for tiltak. Tilbudet til voksne som har sammensatte og langvarige behov for tjenester, og det kommunale tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser skal prioriteres...

...For barn og unge skal kortere ventetid til behandling fortsatt være høyt prioritert i spesialisthelsetjenesten. Det er også nødvendig å øke kompetansen om psykisk helse og helsebredden av problemer og lidelser knyttet til dette. Innen rammen av opptrappingsplanen vil satsingen på informasjon og holdninger i skole, arbeidsliv og overfor brukere og ansatte bli intensivert. Det samme gjelder arbeid og psykisk helse", heter det på helsedepartementets hjemmesider.

– Vi skal få orden på sykehusøkonomien og fornye byggene, samtidig som vi skal behandle flere, holde ventetidene nede og sikre at brukerne får god hjelp, sier statsminister Jens Stoltenberg om budsjettet til helse- og omsorgsdepartementet.