Økt sex-press mot unge kvinner på jobben

Mer enn hver tiende kvinne mellom 16 og 24 år utsettes for sextrakassering på jobben to eller flere ganger i måneden. Det er mer enn dobbelt så mange som i 1996. - Oppsiktsvekkende mye, fastslår Likestillingsombudet, som krever en lovendring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De oppsiktsvekkende tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra i fjor. 11 prosent av kvinner i arbeid mellom 16 og 24 år utsettes stadig for sexpress i form av kommentarer og fysiske tilnærminger. Sist en slik statistikk, ble utført var tallet langt lavere: i 1996 så lavt som fire prosent.

- Forhåpentligvis får vi nå en lovendring som forbyr seksuell trakassering, og som slår fast at arbeidsgiver har plikt til å ha rutiner for å forebygge dette, sier Ingrid Dåsnes hos Likestillingsombudet til Dagbladet.

Lave stillinger

Gjennomsnittet for alle kvinner er på fire prosent. Det er de eldre kvinnene som drar totalsnittet ned.

Hva økningen skyldes, sier statistikken ingenting om, men Dåsnes har sine mistanker.

- Totalt sett har samfunnet blitt mer seksualisert de siste åra. Trolig ligger det en sammenheng her. Unge kvinner er også ferske i arbeidslivet, har lave stillinger, og er underordnet menn som tradisjonelt retter sin oppmerksomhet mot de unge kvinnene, tror hun.

For mennenes del er det så få som én prosent som hevder de blir utsatt for seksuell trakassering.

Forfremmelse

De unge kvinnene som blir utsatt for sexpresset, har det ifølge Dåsnes utrolig tøft, og hendelsene fører i ytterste konsekvens til at ofrene må forlate jobben.

- De som utsettes for dette, føler seg ofte veldig alene og har ingen å snakke med. Overgriperne, som er i høyere stillinger, benytter seg i noen tilfeller av sex som et lokkemiddel for å gi forfremmelse, hevder hun.

Vold og trusler

Også når det gjelder vold, er tallene oppsiktsvekkende: Så mange som åtte prosent av alle sysselsatte kvinner sier de et par ganger i måneden eller mer blir utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen. En økning på to prosent siden 1996.

Bare fire prosent av mennene opplever det samme.