OL kan gjøre millioner stoltere, lykkeligere og friere

Medaljens bakside er at minoritene sviktes ytterligere, mener ekspertene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Opptakten til sommerlekene i Beijing har vært spekket med høydepunkter, dramatikk, terrortrusler og terroraksjoner.

Få har glemt de utrolige bildene fra London, der Tibet-aktivister forsøkte å trenge i gjennom det store sikkerhetsoppbudet og slukke OL-fakkelen.

Da fakkelen kom til Paris lykkes demonstrantene. Tre ganger ble fakkelen slukket før den ble brakt i sikkerhet.

Nå er fakkelen kommet fram til Beijing, hvor den skal tenne OL-ilden og markere starten på et kontroversielt OL.

Dagbladet.no har spurt Kina-forskere om hvilken betydning de mener at OL-arrangementet har for kineserne og det kommunistiske regimet.

METTE HALSKOV HANSEN, professor og Kina-forsker på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Hvilke tanker gjør du deg på OLs åpningsdag?

- Jeg håper at åpningen går bra, og at akkurat denne dagen blir en anledning for mange kinesere til å feire at Kina tross alt i løpet av 30 år har gått fra å være et ekstremt lukket land til å bli en viktig samarbeidspartner og en aktiv deltaker i verdenssamfunnet.

OL-FESTEN HAR BEGYNT:  Kinesiske artister opptrer under åpningsseremonien i Beijing. Beijing National Stadium tar 90 000 publikummere. Foto: AFP PHOTO/JEWEL SAMAD/SCANPIX
OL-FESTEN HAR BEGYNT: Kinesiske artister opptrer under åpningsseremonien i Beijing. Beijing National Stadium tar 90 000 publikummere. Foto: AFP PHOTO/JEWEL SAMAD/SCANPIX Vis mer

Mener du det var riktig at Kina fikk arrangere OL?

- Ja, under tvil. Da beslutningen ble tatt var det grunn til å tro at OL ville bidra til å styrke de positive sidene av utviklingen i Kina, eller i alle fall ikke ha noen negativ effekt.

For store deler av den kinesiske befolkning har det en meget stor symbolverdi at Kina anerkjennes som et land der det går an å arrangere et så stort globalt arrangement.

Har OL-arrangementet bidratt til noe positivt i Kina?

- Ja. Det er i seg selv positivt at så mange kinesiske borgere synes det er viktig at Kina inngår i et globalt samarbeid, både økonomisk, kulturelt og sosialt. Her spiller OL en viktig symbolsk rolle.

OL har også bidratt til at omverdenens oppmerksomhet mot Kina er styrket helt enormt. Aldri har så mange skrevet så meget om Kina, og både medier, politikere og utdannelsesinstitusjoner verden over har virkelig fått øynene opp for Kinas betydning.

Har OL hatt uheldige konsekvenser for utviklingen i Kina?

- Ja, i alle fall på kort sikt, og på noen viktige områder sannsynligvis også på lang sikt. For tibetanere og det store flertall av uighurer som ønsker seg større frihet, men uten voldelig konflikt.med myndighetene, vil det sannsynligvis være dårlige tider i vente.

OL kan gjøre millioner stoltere, lykkeligere og friere

- Den store opptrappingen av politisk kontroll i Xinjiang og Tibet kan få ringvirkninger også inn i andre minoritetsområder. Det er svært uheldig at motsetningene også mellom den han-kinesiske majoritet og disse minoritetsgrupper er blitt større i perioden fram mot OL.

Hvordan ser du for deg Kina etter OL?

- Mange vil nok puste lettet ut når OL er overstått. På de fleste områder tror jeg nok myndighetene vil normalisere sin politikk, og gå bort fra de panikkpregede handlinger som har preget tiden før OL.

- Kommunistpartiet vil måtte fortsette med å forsøke å tilpasse seg befolkningens krav på en del områder for å sikre sin egen maktposisjon. Jeg tror konflikter mellom minoriteter og myndighetene vil øke, og at vi vil se flere konflikter også i forholdet mellom Kina og vestlige land.

ELIN SÆTHER, universitetslektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeid om medias politiske rolle i Kina.

Hvilke tanker gjør du deg på OLs åpningsdag?

- Det blir spennende å se hvilke overraskelser som dukker opp i løpet av OL, og hvordan arrangørene og kinesiske myndigheter vil takle eventuelle politiske demonstrasjoner.

Jeg tenker også at tusenvis av mennesker har lagt ned masse frivillig arbeid i dette arrangementet. På tross av politisk kontroll er OL noe Beijingboere og andre kinesere føler ekte entusiasme og stolthet over, og for deres, og alle deltakernes del, håper jeg arrangementet blir vellykket.

Mener du det var riktig at Kina fikk arrangere OL?

- Tildelinga av OL hadde sterk symbolsk verdi i Kina og markerte for mange kinesere at landet deres igjen var anerkjent som en del av det internasjonale storsamfunnet.

Denne integrasjonen er positiv, fordi den åpner for gjensidig samarbeid og dialog, men troen på at OL skulle fungere som en brekkstang for menneskerettighetene var naiv og ubegrunnet.

Har OL-arrangementet bidratt til noe positivt i Kina?

- OL vil gi Beijing massiv eksponering, ny og spektakulær arkitektur blir stående som moderne monumenter, og OL har bidratt til økt nasjonal stolthet i Kina.

Samtidig er ytringer underlagt enda strengere kontroll enn vanlig, Beijingboere har måttet se hjemmene sine bli jevnet med jorda for å gi plass til OL-byggene. Den nasjonale stoltheten har en nasjonalistisk slagside. Bildet er tosidig.

Har OL hatt uheldige konsekvenser for utviklingen i Kina?

- Et viktig moment her er hva pengene som er brukt til å arrangere OL kunne blitt anvendt til, for eksempel utdanning og helsetjenester på

landsbygda og infrastruktur i fattige områder. Når disse pengene går til OL, er det andre oppgaver som forblir uløst, og dette har uheldige konsekvenser for utviklinga i Kina.

Hvordan ser du for deg Kina etter OL?

- Det er vanlig i Kina at ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og organisasjonsfrihet reduseres i forbindelse med store sosiale og politiske arrangement. Når arrangementet er over normaliseres tilstanden. Det tror jeg vil skje etter OL også.

HENNING KRISTOFFERSEN, sosialantropolog og forsker ved Handelshøyskolen BI, forfatter av boka «Det nye Kina».

Hvilke tanker gjør du deg på OLs åpningsdag?

- For meg er OL-åpningen en spesiell dag. Jeg bodde i Shanghai da Kina fikk OL i 2001. Da så jeg for første gang kinesere som spontant løp ut i gatene for å feire. Typisk kinesisk er at det kommer til å ligge mye symbolikk i selve seremonien som jeg gleder meg til.

Mener du det var riktig at Kina fikk arrangere OL?

- På tross av alle Kinas utfordringer så mener jeg ja. Selv om vi i det siste har sett myndighetenes kontrollapparat mer enn vi skulle ønske, har jeg tro på at utviklingen mot mer individuell frihet i Kina går raskere ved å inkludere enn ved å ekskludere.

Har OL-arrangementet bidratt til noe positivt i Kina?

- OL har gitt kineserne økt selvtillit både i forhold til egne evner og i forholdet til Vesten. I tillegg er Vestens holdninger blitt klarere eksponert for kinesere og vice versa. På kort sikt har det skapt mye harme, men på lang sikt kanskje også forståelse.

Har OL hatt uheldige konsekvenser for utviklingen i Kina?

- Det er ikke positivt når den kinesiske selvtilliten går over i en sterk nasjonalisme som skaper fronter mellom Kina og Vesten. Forøvrig har mange individer opplevd tvungen flytting og mer autoritær behandling som følge av OL.

Hvordan ser du for deg Kina etter OL?

- Jeg forventer at innstrammingene under OL ikke er permanente og at individet i Kina får styrket sine rettigheter i årene fremover. Eksponering og informasjon om omverdenen bidrar til denne forventningen også hos kinesere.

KOEN WELLENS, seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, med spesielt fokus på Kinas minoriteter.

Hvilke tanker gjør du deg på OLs åpningsdag?

- Siden opptaktsperioden til OL har vært langtrukken og full av begivenheter, er det kanskje litt mer spennende enn vanlig. Jeg tror (og håper på at kinesernes vegne) at vi vil se et vellykket arrangement, og jeg håper eventuelle aksjoner fra diverse grupperinger og reaksjoner fra styresmakter vil være ikke-voldelige.

Mener du det var riktig at Kina fikk arrangere OL?

- Jeg er litt usikker her. Siden jeg synes at det er veldig viktig at man trekker Kina inn i verdenssamfunnet mest mulig heller jeg nok mest i retning av at det var riktig.

- Men kanskje burde IOC sette opp klarere retningslinjer i forhold til hvilke krav et land

skal oppfylle i forhold til menneskerettighetene for å få lov til å organisere OL?

Har OL-arrangementet bidratt til noe positivt i Kina?

- Generelt kan man si at mye nå tyder på at Kina gjerne vil være et «normalt» land, og jeg tror at dette arrangementet vil bidra til en prosess hvor både styresmakter og vanlige kinesere blir konfrontert med at det å være et «normalt» land er noe verdenssamfunnet vil være med å definere.

- Enten man liker det eller ikke, om det er en skriftlig avtale eller ikke, forplikter det å påta seg et viktig globalt arrangement som OL. Og denne lærdommen kan kanskje styrke menneskerettighetssituasjonen på lengre sikt.

Jeg tror mange kinesere også vil være veldig stolte og glade over et vellykket OL-arrangement, og dette vil bidra til en positiv vurdering av de konsekvenser som deltakelse i det globale samfunn vil føre med seg.

Har OL hatt uheldige konsekvenser for utviklingen i Kina?

- Det er både direkte og indirekte negative konsekvenser.

Noen av de direkte er lokale, som folk i Beijing som er blitt ekspropiert og tvangsforflyttet.

Det var en del uheldige konsekvenser på grunn av myndighetenes Olympiske Stress Syndrom (OSS): Alle elementer som ble oppfattet som en trussel for stabiliteten under opptakten til OL ble fjernet, nøye overvåket eller sterkt begrenset i sine aktiviteter. Dette være seg systemkritikere, varslere, etniske minoriteter, migrantarbeidere, NGO-er, utlendinger.

Indirekte negativt er det at mange kinesere har fått et betydelig dårligere syn på vestlig presse, vestlige menneskerettighetsaktivister og deres egne minoriteter.

På grunn av de kraftige aksjonene mot OL-stafetten oppfatter mange kinesere nå menneskerettigheter som noe anti-kinesiske krefter i Vesten bruker mot Kina. Vi kan bare håpe at det er kortvarig.

Hvordan ser du for deg Kina etter OL?

- På kort sikt vil vi helt sikkert se et mer avslappet system når stresset med OL er over. Og på lengre sikt vil vi kanskje se en utvikling mot et samfunn hvor det igjen er mulig å eksperimentere med politiske forandringer og hvor kinesere vil kunne finne deres egen vei mot et mer demokratisk og rettferdig samfunn.

- Jeg er mest bekymret for hvordan forholdet mellom han-kinesere og tibetanere og uighurene vil utvikle seg. Reaksjonene mot OL-arrangementet har virkelig gjort det klart at Kina har problemer i forhold til hvordan etniske minoriteter blir behandlet!

- Men det er ikke sikkert at denne oppmerksomheten vil medføre en forbedring på kort eller lengre sikt.

STOR SYMBOLVERDI: Professor Mette Halskov mener det under tvil var riktig å la Kina arrangere OL. Hun mener lekene har en stor symbolverdi for kineserne.
DA KINA FIKK OL: Henning Kristoffersen ved BI bodde i Shanghai da Kina ble tildelt OL.
BEKYMRET: Seniorforsker Koen Wellens er bekymret for det framtidige forholdet mellom den kinesiske han-majoriteten og minoritetene.
BUDDHISTENE: En buddhistisk munk utenfor Kumbun-klosteret i byen Xining, Qinghai-provinsen.
<B>MUSLIMSK MINORITET:</B> Uighurer i byen Kashgar i den vestlige Xinjiang-regionen. Mandag ble 16 politimenn drept i en terroraksjon i byen.
<B>MIGRANTARBEIDERNE:</B> Kinesisk politi har forsøkt å rydde byen for migrantarbeidere under OL.