Ola soldat trives stadig bedre

Men en av fem frykter for sikkerheten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Norske soldater trives bedre i førstegangstjenesten, og stadig flere mener tjenesten er spennende og meningsfull.

Det viser årets vernepliktundersøkelse blant 1100 tjenestegjørende soldater i førstegangstjenesten.

Mens det i 2003 var 52 prosent som trivdes godt i tjenesten er det i dag 64 prosent av de vernepliktige som trives ganske eller meget godt i grønne klær.

Mistrivselen har sunket tilsvarende fra 22 prosent til 10 prosent.

Gode forhold

Mens godt samhold, nye venner, tjenesten og spenning oppgis som de viktigste trivselsfaktorene, er det øvelser, dårlig vær og kontrameldinger som peker seg ut som irritasjonen for Ola og Kari soldat. Kari står for bare fire prosent av svarene.

Mens 53 prosent av de vernepliktige mener det fortsatt bør være verneplikt i Norge, mener 39 prosent at denne også bør gjelde for jenter.

Føler seg usikre

Fornøyd: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker blide soldater i Midt-Troms tidligere i vinter. Stadig flere trives i førstegangstjenesten. Foto: Scanpix
Fornøyd: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker blide soldater i Midt-Troms tidligere i vinter. Stadig flere trives i førstegangstjenesten. Foto: Scanpix Vis mer

Selv om andelen redde soldater synker, mener 18 prosent av de spurte at sikkerheten ikke ivaretas godt nok.

Da soldater for to år siden fikk spørsmål om de hadde opplevd livsfarlige situasjoner i tjenesten, svarte 11 prosent ja på dette, mens like mange følte at sikkerheten ble dårlig ivaretatt.

Den årlige vernepliktsundersøkelsen har derimot ikke spørsmål om livsfare, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med undersøkelsen for to år siden.

Fornøyd

Landstillitsvalgt for soldatene i forsvaret, Axel Sjøstedt, er godt fornøyd og mener årets undersøkelse bekrefter en positiv trend i Forsvaret.

- Mens førstegangstjenesten tidligere utdannet soldater til mobiliseringsforsvaret, driver man nå enten fredsoperativ tjeneste eller utdanning til en videre karriere i Forsvaret. Det er mye som tyder på at den nye førstegangstjenesten absolutt er levedyktig. Trivselen øker stadig. Vi ser også at mange har store forventninger til tjenesten, og at flere og flere føler at kompetansen de har tilegnet seg også vil være nyttig i etterkant, sier Sjøstedt.

Sjøstedt påpeker imidlertid at det fremdeles er langt igjen før alle trives i Forsvaret, og at dette må jobbes med fremover.

- Det er sjokkerende at nesten en femtedel av soldatene ikke synes at sikkerheten alltid blir ivaretatt. Sikkerhetsarbeidet i Forsvaret har fått et betydelig løft de siste årene, men resultatene av undersøkelsen beviser at det på ingen måte kan være noen sovepute. Vi kan ikke akseptere at soldater som gjør en tjeneste for nasjonen ikke føler at sikkerheten deres er ivaretatt, sier han.

Ola soldat trives stadig bedre
SPENNING: Samhold og spenning framheves som årsak til god trivsel.