Olav Thons hjemkommune kan tape millioner hvis folket stemmer ja i kveld

Da Olav Thon (93) ga bort formuen sin i 2013 gikk Hole kommune fra inntektstoppen til bunnplass. I kveld risikerer de å miste milliardæren helt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Hole kommune mistet mellom 30 og 40 millioner av sine totale skatteinntektene da Olav Thon (93) bestemte seg for å gi bort hele formuen sin i 2013.

Nå kan de tape nye millioner.

I kveld stemmer nemlig innbyggerne på Sollihøgda - som ligger splittet mellom Bærum og Hole kommuner - på om de skal løsrive seg fra Hole og bli en del av Bærum kommune.

Hvis kveldens avstemning ender med ja, kan det få store skattemessige konsekvenser for Hole, siden både Olav Thon og flere store skatteytere bor på Hole-siden av Sollihøgda.

Store beløp - Olav Thon er er en betydningsfull ressurs for skatteinngangen i kommunen fortsatt og betyr mye for Hole kommune. Dette kan få store konsekvenser for Hole kommune i negativ retning, sier Hole-ordfører Per Berger (H).

Kommunen med cirka 7000 innbyggere gikk fra topp til bunn på rangeringen over skatterike kommuner i Norge da Thon omgjorde formuen sin til en stiftelse i 2013.

Han har ikke regnet på hvor mye kommunen nå kan komme til å tape, men ifølge fjorårets skattelister bidro Thon alene med 15 millioner kroner i skatt i fjor.

- I det tidligere bildet sto han for mellom 15 og 20 prosent i skatteinngangen i Hole. Da betyr det mye. Og det er også flere store skatteytere som bor der, sier ordføreren.

Håper på nei Han håper kveldens avstemning ender med at innbyggerne på Sollihøgda sier nei. De skattemessige konsekvensene er bare litt av grunnen til det. Mest av alt synes han det er synd hvis Sollihøgda forsvinner til Bærum fordi Hole kommune har lagt store planer om å utvikle området i årene framover.
 
En avstemning som den i kveld, setter planene i fare.

Ordføreren  understreker imidlertid at både Fylkesmannen og departementet må godkjenne en slik løsrivelse - og mener det må konsekvensutredes før det kan skje fordi det kan få så store negative konsekvenser for kommunen.
Ikke del av reformen Kveldens avstemning skjer samtidig med at kommuner andre steder i landet stemmer over om de skal slå seg sammen med andre kommuner, men er ikke direkte knyttet til regjeringens kommunereform.

Bakgrunnen for den mulige løsrivelsen er et privat initiativ fra enkelte innbyggere på Sollihøgda.

Hole-ordfører Berger har snakket med Thon, som bor drøyt 150 meter fra kommunegrensa til Bærum. 

- Til meg har han sagt at han vil at Sollihøgda fortsatt skal være en del av Hole, sier Berger. 

Det gir også Thon uttrykk for ovenfor Asker og Bærum Budstikke, som først omtalte saken.

Avisa skriver at han har lidd noen smertelige nederlag i Bærum kommune de siste årene. Han tapte blant annet en lang kamp om å få Vinmonopolet til Sandvika Storsenter. 

- Jeg synes Bærum kommune er meget vanskelig å forholde seg til. Jeg har ikke et spesielt personlig ønske, men tror ikke det er til glede for holeværinger å bli en del av den kommunen. Hole er en velordnet kommune for innbyggerne, sier Olav Thon til Budstikka.

Nå gjenstår det å se hvordan avstemningen i kveld ender. Ifølge avisa indikerer en spørreundersøkelse gjort av Sollihøgda Vel et klart flertall for løsrivelse fra Hole til Bærum.