Foreldrepermisjon

Ole-Martin fikk kreft: Mistet pappapermen

Fordi samboeren er ufør, fikk ikke Ole-Martin Lie flytte foreldrepermisjonen til etter fullført cellegiftbehandling.

AVSLAG FRA NAV: Ole-Martin Lie blir frisk fra kreftdiagnosen, men fikk ikke flyttet pappapermisjonen han skulle ha med sønnen Emil til etter fullført cellegiftbehandling. Begrunnelsen fra Nav var at samboeren er pålagt aktivitetsplikt. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
AVSLAG FRA NAV: Ole-Martin Lie blir frisk fra kreftdiagnosen, men fikk ikke flyttet pappapermisjonen han skulle ha med sønnen Emil til etter fullført cellegiftbehandling. Begrunnelsen fra Nav var at samboeren er pålagt aktivitetsplikt. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer
Publisert

Trine Engen (31) og Ole-Martin Lie (33) kunne knapt tro sine egne øyne da de åpnet vedtaket fra Nav i starten av februar.

Paret fikk sitt første barn i fjor sommer. Noen måneder seinere fikk Ole-Martin påvist testikkelkreft med spredning. I januar påbegynte han cellegiftbehandlingen, som skal pågå fram til midten av mars.

Kreftklinikken ved Haukeland universitetssykehus har opplyst Nav om at Ole Martin ikke vil være i stand til å ivareta barnet før tidligst tre til fire uker etter siste cellegiftkur.

Men Ole-Martin får ikke utsette permisjonen til etter behandlingen, fordi samboer Trine er ufør.

- Tar fra meg dyrebar tid

2020 var tøft for mange av oss, men for den lille familien ble året i overkant dramatisk. Da Emil kom til verden 23. juli, fem uker for tidlig, var Ole-Martin på jobb som maskinist for Kystvakten utenfor Svalbard.

På grunn av coronarestriksjoner måtte Trine gå gjennom fødselen alene.

- Det opplevdes ganske traumatisk. Jeg var veldig redd, forteller Trine om opplevelsen.

Etter to uker på nyfødt intensiv og barsel, ble mor og barn skrevet ut. Noen måneder seinere ble Emil syk. De oppdaget at han hadde en sjelden medfødt cyste. Mens foreldrene ventet på at sønnen skulle bli operert, kom kreftbeskjeden.

- Det er en sånn ting du ikke tror skal skje deg. Så sitter du plutselig der da - som kreftpasient. Da går det mange tanker gjennom hodet, sier Ole-Martin.

I november ble far og sønn operert med seks dagers mellomrom.

Den nybakte faren hadde sett fram til å tilbringe tid med sønnen etter overstått behandling, men etter avslaget fra Nav, henger permisjonen i en tynn tråd.

Cellegiftkuren han nå går gjennom, er tøff mot kroppen. Under første runde i januar ble Ole-Martin innlagt på Haukeland med komplikasjoner.

- Det er leit å ikke være i stand til å være hundre prosent til stede med barnet under behandlingen. Jeg føler at Nav tar fra meg dyrebar tid når jeg ikke får utsette permisjonen på lik linje med andre fedre.

GLEDET SEG TIL PAPPAPERMEN: Ole-Martin føler han blir fratatt dyrebar tid med sønnen Emil. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
GLEDET SEG TIL PAPPAPERMEN: Ole-Martin føler han blir fratatt dyrebar tid med sønnen Emil. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer

- Man føler seg som en belastning

Trine har kronisk migrene, og fikk under graviditeten innvilget uføretrygd. Hun har derfor tatt ut engangsstønad for sin del av foreldrepermisjonen.

Vedtaket fra Nav på søknaden om utsettelse av permisjonen, konstaterer følgende: Fordi Trine ikke oppfyller aktivitetsplikten, får ikke Ole-Martin flyttet sin del av permisjonen til etter endt kreftbehandling - fordi dette ville gått ut over den ordinære perioden for mottak av foreldrepenger.

Aktivitetsplikt innebærer at man jobber, studerer eller er i annen aktivitet.

I henhold til regelverket kan ikke utsettelser av permisjon skje utover ordinær stønadsperiode på 46 eller 56 uker, dersom aktivitetsplikten ikke oppfylles av medforelder.

- Som ufør føler man seg allerede som en belastning - både i det daglige og det økonomiske. Fordi Ole-Martin tjener over en viss sum får jeg utbetalt mindre. Da må han dekke mer av våre utgifter. Nå blir han straffet på enda et vis, fordi jeg er ufør, sier Trine.

FORTVILET: Trine Engen fikk innvilget uføretrygd under svangerskapet. Hun synes det er vondt at samboeren «straffes» for hennes sykdom. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
FORTVILET: Trine Engen fikk innvilget uføretrygd under svangerskapet. Hun synes det er vondt at samboeren «straffes» for hennes sykdom. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer

- Det siste halvåret har vært tungt for oss. Jeg har ikke lyst eller energi til å krangle med Nav samtidig.

I vedtaket viser Nav blant annet til folketrygdlovens §14-14 om særlige regler der bare far har opptjent rett til foreldrepenger. Siste ledd i paragrafen sier følgende:

«Faren kan uten hinder av vilkårene i § 14-13 ta ut foreldrepenger i samme antall stønadsdager som fedrekvoten, se § 14-12 første ledd, hvis moren mottar uføretrygd fra folketrygden.»

I forarbeidet til lovendringen tilknyttet utvidelse av fedrekvoten fra 2011, legges det til grunn at mor som ufør ikke har anledning til å velge aktivitet:

«Hvis mor er ufør, har hun ikke mulighet til å velge aktivitet, verken før eller etter fødselen. (...) Familien har heller ikke mulighet til å tilpasse seg foreldrepengeregelverket ved at mor begynner å arbeide eller studere etter fødselen.»

- Vanskelig situasjon

- Vi ser at familien er i en vanskelig situasjon, skriver avdelingsdirektør i Nav, Liv Tove Espedal, i en e-post til Dagbladet.

Hun fastholder at det i saker der bare far har opptjent rett til foreldrepenger, skal stilles aktivitetskrav til mor for utsettelse av foreldrepenger etter uke 46 eller 56.

- I tilfeller der mor er innvilget uføretrygd, må det likevel gjøres en konkret vurdering av om vilkåret til å være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, er oppfylt.

Hvilke konkrete vurderinger som er gjort i familiens spesifikke sak, vil hun ikke gå inn på, i påvente av klagesaksbehandlingen. Hun vil heller ikke kommentere når familien kan forvente svar på klagen.

Kort tid etter at Dagbladet fikk svar fra Nav-direktøren, mottok Ole-Martin et omgjøringsvedtak. Der erkjenner etaten at saken ikke var tilstrekkelig utredet før det opprinnelige vedtaket ble fattet.

Den nybakte faren får nå flytte deler av perioden med foreldrepenger - totalt 39 dager. Han mister fortsatt 86 dager, fordi han ikke søkte om foreldrepenger eller utsettelse i perioden 3. september til 31. desember 2020.

Dagbladet får opplyst av Nav at stønadsperioden begynner i uke 7 etter fødsel, i saker der kun far har opptjent rett til foreldrepenger. Det skjer uavhengig av om det er søkt permisjon eller ikke. Dagene han opprinnelig skulle hatt fra 3. september og ut 2020, faller derfor bort.

Nav påpeker i omgjøringen at det nå vurderes dithen at Trines helsetilstand gjør at hun er avhengig av Ole-Martins hjelp i utsettelsesperioden. Det mener Trine selv er helt feil.

- Han skal ikke utsette permisjonen fordi jeg er syk, men fordi han er syk. Jeg blir også lei meg når Nav konkluderer med at jeg ikke kan ta meg av sønnen min alene. Det foreligger det ingen bevis for i min sak.

- Skal bli enklere

I september i fjor lovet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad bot og bedring i regelverket for foreldrepenger i et debattinnlegg i Dagbladet.

Bakgrunnen var kritikk på lederplass etter Aftenpostens saker om den såkalte «fedrekvotefella» - der flere nybakte fedre mistet sin permisjon, fordi de søkte etter Navs oppsatte frist.

- Det er viktig at vi gjør det enklest mulig å ta ut foreldrepenger. Målet er å forbedre reglene om utsettelse, få en ordning som er enklere for foreldrene å forstå og enklere for Nav å forvalte, skrev Ropstad i innlegget.

Han kunngjorde samtidig at regjeringen i løpet av høsten ville fremme et forslag om fri utsettelse av foreldrepenger.

- Det vil gir foreldrene mer valgfrihet, ved muligheten til å utsette foreldrepengene som de ønsker fram til barnet fyller tre år.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer