Olje for alle penga

I går våknet det norske folk til en forbløffende nyhet. Oljeselger Arnstein Wigestrand i Saga Petroleum erklærte at verdens oljelagre er fulle, prisene rekordlave og at vi kan bli tvunget til å stenge flere oljefelt - som om dette var kommet overraskende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Verdens oljelagre kan da ikke bestå av et lite kott som blir fullt på et øyeblikk. Heller ikke kan prisene ha sunket over natta, så hvorfor da denne trusselen om plutselig stenging? Det er jo måneder siden de første signalene kom fra andre oljeland om at produksjonen måtte kuttes dramatisk. 3. mars kom meldinger om at fulllastede tankere seilte rundt på verdenshavene uten å få avsetning på oljen, som ikke lagres i noe kott, men i skip. Og midt i januar nådde prisene det laveste nivået siden 1994. Bortsett fra en kort oppgang da det så ut til å kunne bli krig mellom USA og Irak i februar, har de sunket jevnt siden.

  • Dette visste selvfølgelig også Wigestrand - som 23. mars fortalte NTB at han syntes staten skulle bære det fulle ansvar for en eventuell reduksjon i norsk produksjon, mens de private burde kunne holde på som før. Ingen liker å ri når hesten viser seg å være utemmet, eller være avhengig av markedet når det ikke oppfører seg så fornuftig som markedsliberalerne vil innbille oss at det gjør.
  • Norge er verdens nest største oljeeksporterende land, og har med sin oljepolitikk gjort seg helt avhengig av svingningene i markedet. Vi selger til spottpris, ikke ifølge langsiktige kontrakter. I likhet med sine borgere foretrekker nasjonen ikke å binde renten, men ta sjansen på å holde den flytende. Familiene budsjetterer med lav boligrente. Regjeringen forventer høye oljepriser, og sukker over mulige tap, uten å nevne at fjoråret ga et overskudd i forhold til beregningene på 20 milliarder. Selv ikke dagens lave oljepriser vil, hvis de holder seg, gjøre nevneverdig skade på vår økonomi.
  • Hadde vi bare vært alene i verden. Vi vet det nok, men for andre er det nærmest en hemmelighet: til tross for Norges formidable størrelse i oljesammenheng, er vår økonomi ikke så avhengig av oljen. Når prisene synker, svekkes også kursen på den norske krona: utenlandske investorer sammenlikner oss med de landene som er naturlig, Kuwait og Saudi-Arabia. Der fører oljeprisen til alvorlige kriser. Her fører de først og fremst til svakere krone. Hvis regjeringen hadde fulgt professor Øystein Nordengs råd og budsjettert med lave oljepriser, ville vi ha kunnet høste fortjeneste uansett verdensmarkedet.
  • I alle fall hvis det hadde vært politisk enighet om å late som om vi bare hadde de summene til rådighet som budsjettet da bygde på. Men det er utenkelig. Alle politiske partier vil vise hva de kan og den til enhver tid sittende regjering ikke klarer. Derfor ville det ikke gå lang tid før et sånt føre var-budsjett ble avslørt som det det ikke var: lureri.
  • Det er en gammel sannhet at slaven overtar sin herres trekk. Med markedet som herre er vi underlagt det verst tenkelige: en sinnsforvirret despot som er akkurat så gal at man i lange perioder tror han er helt normal. Når verdensmarkedet skal styre politikken, blir politikken selv irrasjonell, kortsynt og uberegnelig.
  • Adam Smith kunne ikke forestille seg at markedets aktører ikke ville følge alminnelig folkeskikk. Det globale marked lever av umoral. Norge lever godt. Vi tjener på krig i Golfen, vi taper på at Irak har fått til en avtale om olje for medisiner med FN. Ifølge en artikkel av Arnfinn Nygaard her i avisa for et knapt år siden, har FN beregnet at 200 milliarder kroner ville vært tilstrekkelig til å gi alle verdens fattige tilgang til utdanning, helse, mat og vann. Det tilsvarer den delen av oljefondet vi skal investere i utlandet, men slik at det gir avkastning, og ikke hjelper fattige.
  • Da skal vi ikke være så forbløffet om en brøkdels promille av dem tar seg til Norge i håp om å få sin del av kaka - like lite som at varme vintrer og overproduksjon av olje fører til fulle lagre og lave priser. Det er bare aktørene som kan putte rasjonalitet inn i markedet. Merkelig nok er den kvaliteten forbeholdt mennesket.