LIKER IKKE BOREPLANER: Direktoratet for naturforvaltning uttaler seg kritisk om boring i nord. Foto: Espen Røst / Dagbladet
LIKER IKKE BOREPLANER: Direktoratet for naturforvaltning uttaler seg kritisk om boring i nord. Foto: Espen Røst / DagbladetVis mer

- Oljeaktivitet utenfor Lofoten er uforsvarlig

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er svært kritisk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener utbygging av petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen ikke er forsvarlig.

Det går fram av en 18 siders høringsuttalelse fra direktoratet til Miljøverndepartementet som ble offentliggjort torsdag. DN mener miljøforholdene i Barentshavet er under alvorlig og økende press. Hele havområdet trenger derfor bedre beskyttelse enn i dag.

Dette gjelder imidlertid i enda sterkere grad for de særlig verdifulle områdene Lofoten-Eggakanten, Tromsøflaket, kystområdet fra Tromsøflaket til grensen mot Russland og iskanten, heter det i høringsuttalelsen.

Kritiserer
I uttalelsen tar direktoratet også for seg regjeringens utvidelse av TFO-arealet i Barentshavet, som er de forhåndsdefinerte blokkene som er lyst ut i 21. konsesjonsrunde.

De store utvidelsene av disse områdene begrenser muligheten til å forvalte de verdifulle og sårbare områdene i et miljømessig forsvarlig perspektiv basert på ny kunnskap og erfaringer, heter det i uttalelsen.

TFO er i dag ikke underlagt behandling i forvaltningsplanen, og DN mener det vil være i tråd med Riksrevisjonens anbefaling at ordningen gjennomgås når forvaltningsplanen blir oppdatert.

- Vi anbefaler at det tas inn i forvaltningsplanen at TFO-arealet ikke skal utvides inn i de særlig verdifulle og sårbare områdene, skriver direktoratet.

Bekymret direktør
Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, men miljøforholdene i området opplever et alvorlig og økende press, sier DN-direktør Janne Sollie.

Hun sier vi ikke vet sikkert hvor alvorlig konsekvensene vil bli, men at forskerne mener at de kan bli dramatiske. Det må vi ta hensyn til ved å forvalte Barentshavet på en forsvarlig måte, sier Sollie.

I uttalelsen til departementet er det også lagt vekt på den høye risikoen som transport av olje fra Russland representerer for norske kystområder. Veksten i transportvolum vil bli meget sterk, og DN slår fast at det vil være tilnærmet umulig å holde tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensning langs den smale sokkelen utenfor Lofoten-Vesterålen.
Mangelfull risikoanalyse
Høringsuttalelsen er knyttet til det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet. DN er ikke fornøyd med miljørisikoanalysene som presenteres i de faglige rapportene som ligger til grunn for oppdateringen.

- Rapportene slår fast at miljøkonsekvensene av oljeutslipp vil være svært høye, men analysene har store mangler. Vi risikerer at miljørisikoen blir svært underestimert om man trekker konklusjoner på dette grunnlaget, sier direktør Solli.

Grunnlagsrapporten inneholder modeller av hvordan olje vil spre seg fra et utvalg av tenkte utslippspunkter i Lofoten-Vesterålen.

I høringsuttalelsen hevder DN at nyere seismikkresultater ikke er lagt til grunn for de scenarier som er laget. De områdene oljeselskapene ønsker seg, ligger dermed nærmere kysten enn de utslippspunktene som er brukt i beregningene.

- Nye beregninger med mer kystnære utslippspunkter vil trolig gi et helt annet bilde enn det som står på papiret i dag, sier Janne Solli. (NTB)