Oljearbeidere mistet helsa

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det tar mange år før virkningene av farlige mengder løsemidler og andre kjemiske forbindelser i arbeidsmiljøet viser seg som yrkesskade. Denne avis har de siste dagene hentet fram dokumentasjon om veteranene fra starten for 30 år siden av det norske oljeeventyret på Ekofisk-feltet. 31 av dem er døde. 57 saker om yrkesskade er under behandling. Oljearbeiderne som har reist sak, opplever at de blir motarbeidet. De ansvarlige i oljeindustrien fraskriver seg ansvar og stiller spørsmål ved sammenhengene mellom de tidligere oljearbeidernes ulike lidelser og arbeidsmiljøet ute på feltet.

Disse sakene har deprimerende mange likhetspunkter med både oljeindustriens og statlige myndigheters behandling av pionerdykkerne i Nord-sjøen. Risikoen ble systematisk undervurdert og bygget på ufullstendig eller feilaktig underlag. Ute på Ekofisk foregikk det ingen systematisk registrering av kjemiske forbindelser i arbeidsmiljøet. Den ansvarlige operatøren Conoco-Phillips avslo å installere en benzen-måler. Begrunnelsen var kostnaden ved innkjøp og drift av måleren. Den koster en dråpe i oljehavet.

Men problemet er neppe avgrenset til Ekofisk. Dagbladet er blitt kontaktet av flere kreftsyke og giftskadde. Ikke bare folk som har jobbet på Ekofisk, men fra installasjoner på andre felt i Nordsjøen, deriblant Gullfaks og Statfjord.

Det er sjokkerende dersom norske myndigheter likevel ikke har klart å sikre oljearbeiderne et trygt arbeidsmiljø i Nordsjøen. Det er uakseptabelt at norske og utenlandske oljeselskaper sier nei til kartlegging av helsefare offshore. De norske oljeselskapene har nettopp lagt fram nye rekordoverskudd. Den profitten er å betrakte som blodpenger dersom den framkommer ved at selskapene har kompromisset med oljearbeidernes helse. Det må avklares om de påviste yrkesskadene skyldes brudd på regelverket, eller om reglene har vært utilstrekkelige. I det første tilfellet er selskapene direkte ansvarlige. I det andre er det statlige myndigheter som i tilfelle har sviktet, og som sitter med ansvaret for å erstatte tap og for å hindre ny yrkesskade.