VIL SJARMERE ERNA: Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen håper at statsminister Erna Solberg skal legge nye milliarder på bordet for å utvikle miljøvennlig teknologi. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
VIL SJARMERE ERNA: Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen håper at statsminister Erna Solberg skal legge nye milliarder på bordet for å utvikle miljøvennlig teknologi. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Oljebransjen ber om milliardhjelp fra Erna

- Bør sette av 100 mill. det første året, og så øke med nye 100 mill. kroner hvert år de neste ti årene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi vil invitere Erna Solberg til et spleiselag, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, til Dagbladet.

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass arrangerte torsdag årskonferanse i Oslo. Blant talerne var Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, som snakket om henholdsvis regjeringens og Arbeiderpartiets petroleumspolitikk.

Der kom Erna Solberg med en klar advarsel til oljebransjen:

- Norsk olje og gass er en del av løsningen, ikke problemet. Men jeg har lyst til å si at norsk olje- og gassnæring ikke kan hvile på laubærene. De må sikre at CO2-utslippene fra vår produksjon blir mindre framover, og jobbe videre med forskning og utvikling, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til Norsk olje og gass.

Ønsker milliarder i støtte Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier seg enig med Erna Solberg i at oljebransjen har et selvstendig ansvar om å redusere klimautslipp.

- Norsk oljenæring må redusere egne utslipp betydelig. Jeg er helt sikker på at denne næringas legiitimitet er avhengig av at vi klarer å kutte i egne utslipp. Derfor må vi selv ha ambisjon om å redusere egne utslipp betydelig fram mot 2050, og en ambisjon som går langt utover det vi i dag tror er mulig, sa Schjøtt-Pedersen fra scenen.

Men samtidig som han stiller krav til oljebransjen, kommer han også med en egen ønskeliste til norske myndigheter for at oljebransjen skal kunne lykkes i å redusere utslippene.

- I statsbudsjettet for 2017 bør myndighetene etablere et teknologiprosjekt, hvor de setter av 100 millioner det første året, og så øke med nye 100 millioner kroner hvert år de neste ti årene. Og så skal oljenæringa bidra med det tilsvarende.

I tillegg vil Schjøtt-Pedersen ha med seg myndighetene på et forskningsløft.

- Det bør etableres et eget forskningssenter for reduksjon av klimagassutslipp, og vi trenger et internasjonalt løft for karbonfangst. På denne måten kan vi gi energi til nye løsninger.

Totalt ber altså Schjøtt-Pedersen om 5,5 miliarder statlige kroner over ti år, med løfte om at næringa skal stille med det samme selv.

- Bransjens hovedansvar - Hvem sitt primæransvar er det at oljebransjen reduserer utslippene?

- Det er bransjen selv, svarer Schjøtt-Pedersen.

- Bør dere ikke da rydde opp selv?

- Selvsagt. Men vi ønsker å ha en ambisjon som går utover våre egentlige forpliktelser fram mot 2050, og det er en felles interesse for både myndighetene og næringa at vi får til et lavutslipssamfunn samtidig som vi fortsetter å skape verdier.

- Har du et konkret eksempel på hva slags teknologi dere ønsker å utvikle for disse pengene?

- Et helt teorietisk eksempel er å utvikle vindmøller som kan gi kraft til oljeplattformene, svarer Schjøtt-Pedersen.

Åpner døra på gløtt Han har tro og håp på å få med seg Erna Solberg på spleiseprosjektet. Solberg har gjentatte ganger understreket viktigheten av forskning og utvikling, seinest på dagens konferanse.

- Framtidsnorge må bygge på at vi skal være en teknologinasjon. Skal vi beholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det, så er vi nødt til å konkurrere om å være smartest, ikke billigst, sa Solberg fra scenen.

Olje- og energiminster Tord Lien understreker viktigheten av forskning og teknologi, men presiserer også overfor Schjøtt-Pedersen at myndighetene allerede bidrar, og at det også finnes andre viktige virkemidler.

- Vi må ikke glemme at kombinasjonen av høy avgift på CO2-utslipp på norsk sokkel og EUs kvoteregime, er hovedvirkemidlene for å redusere klimagassutslippene, sier Lien, og legger til:

- Men i tillegg har vi fra myndighetenes side stilt opp med teknologibistand, slik Schjøtt-Pedersen etterspør. Tidligere har industrien vært fornøyd med 25-70 prosent statlig finansiering, avhengig av om det hovedsaklig er rettet mot industri eller akademia. Vi har også styrket bevilgninger til prosjekter rettet mot industrien fra 50 til 150 millioner kroner.

- Må avvente budsjett Lien påpeker at det Schjøtt-Pedersen nå ber om, er å øke den statlige finansieringen av prosjekter rettet mot industrien fra 25 til 50 prosent.

- Kommer regjeringen til å oppfylle Schjøtt-Pedersens ønske?

- Vi må avvente budsjettprosessen, men det er ikke noe overraskende at industrien ønsker at staten skal betale reingna. Men det er viktig å understreke overfor Schjøtt-Pedersen at de to virkemidlene med avgifter på CO2-utslipp og EUs kvoteordninger har fungert veldig bra.

- IKKE OVERRASKENDE: Oljeminister Tord Lien er ikke overrasket over at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, men minner om at myndighetene allerede bidrar. Og om Schjøtt-Pedersen får ønsket sitt oppfylt eller ikke, det får han ikke vite før statsbudsjettet er på plass. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
- IKKE OVERRASKENDE: Oljeminister Tord Lien er ikke overrasket over at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, men minner om at myndighetene allerede bidrar. Og om Schjøtt-Pedersen får ønsket sitt oppfylt eller ikke, det får han ikke vite før statsbudsjettet er på plass. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer