Oljefondet passerer 800 milliarder

Når ledelsen i Norges Bank i morgen legger fram avkastningstallene for tredje kvartal i Statens Petroleumsfond, vil oljefondet for første gang ha passert 800 milliarder kroner i markedsverdi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det betyr at oljepengene som allerede er flyttet fra Nordsjøen til verdens finansmarkeder, er nok til at Bondevik kan gi hver nordmann en sjekk på 180.000 kroner. Det er likevel langt mindre enn hva både regjeringene Stoltenberg og Bondevik forespeilet folket da statsbudsjettet for 2002 ble lagt fram. Begge regjeringer var enige om beregningene som viste at ved utgangen av året skulle fondets verdi ligge på 861 milliarder kroner. I stedet sank verdien ned mot 600 milliarder.

Børsfall og kronekurs

Fallet på verdens børser påførte oljefondet tap som i størrelse kunne måle seg med utgiftene til bygging av hovedflyplass, rikshospital, flytog og opera. Enda verre ble det når verdien av fondet ble omregnet i en stadig sterkere krone.

Dermed oppsto det også et betydelig problem for politikernes bruk av oljepenger innenfor den såkalte realavkastningen på 4 prosent. Både i fjor, i år og neste år vil det bli brukt langt mer enn 4 prosent av oljefondets verdi i statsbudsjettet.

Stoltenberg-regjeringens ordning med et inflasjonsmål på 2,5 prosent og en handlingsregel på 4 prosent fikk støtte av Bondevik-regjeringen, men har i praksis aldri fungert.

Oppover igjen

I løpet av første halvår 2003 snudde verdens børser, selv om ingen av dem kunne måle seg med Oslo Børs i vekst. I andre kvartal fikk Petroleumsfondet en totalavkastning på 5,9 prosent mens aksjeavkastningen var på hele 15,5 prosent.

Totalverdien av fondet etter 1. halvår lå dermed på 775 milliarder kroner. For hele første halvår under ett lå avkastningen på 5,86 prosent,-altså godt over den beregnede realavkastningen på 4 prosent.

Siden fondet ble etablert i 1996, har fondets netto årlige realavkastning vært på 3,23 prosent og ikke nådd opp i de beregnede 4 prosent.

Onsdagens tall fra Norges Bank vil imidlertid gi et nytt, solid løft og man skal ikke være noen god spåmann for å hevde at allerede ved kommende årsskifte vil totalverdien av fondet ligge nærmere 900 enn 800 milliarder kroner.

(NTB)