OPPGANG: SSB tror den moderate oppgangen i norsk økonomi vil fortsette. Foto: Thomas Sola/Statoil.
OPPGANG: SSB tror den moderate oppgangen i norsk økonomi vil fortsette. Foto: Thomas Sola/Statoil.Vis mer

- Oljeinvesteringene vil igjen bidra positivt

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, viser nye prognoser.

(Hegnar.no): Den moderate oppgangen fortsetter, innleder SSB konjunkturrapporten som slippes torsdag.

- Konjunkturomslaget ble drevet frem av meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone, lav lønnsvekst og kraftig vekst i boligbyggingen. Fremover ventes boligbyggingen å dempe oppgangen. Rentene forblir lave lenge, heter det.

Vekstutsiktene internasjonalt blir ifølge rapporten stadig lysere.

- Norges handelspartnere har passert en konjunkturbunn, og vi anslår nå at konjunkturoppgangen i OECD-området blir noe sterkere enn tidligere antatt. Som tidligere venter vi at bedrede internasjonale konjunkturer også vil lede til høyere vekst i de framvoksende økonomiene. Risikoen synes denne gang å være noe mer balansert enn sist, skjønt siste tids uroligheter rundt den tyske regjeringsdannelsen har bidratt til å øke den politiske risikoen, skriver SSB.

Mange av de drivkreftene som har virket ekspansivt i nedgangskonjunkturen vil ifølge byrået ha en mer nøytral eller kontraktiv utvikling i årene som kommer.

- Dette gjelder spesielt penge- og finanspolitikken, bedriftenes kostnadsmessige konkurranseevne samt boligbyggingen. Fraværet av disse positive drivkreftene stopper imidlertid ikke den gryende oppgangen. Veksten internasjonalt ventes å ta seg opp, og oljeinvesteringene vil igjen bidra positivt til aktivitetsutviklingen. Med bildet vi tegner vil norsk økonomi være i en om lag konjunkturnøytral situasjon 2. halvår 2019, går det frem av rapporten.

Jekker opp i olje

Oljeinvesteringene ventes å falle 3,4 prosent i 2017, før de ventes å stige 7,2 prosent i 2018, 8,4 prosent i 2019 og 3,0 prosent i 2020.

2018-investeringene er dermed justert kraftig opp fra 0,2 prosent vekst i forrige rapport. 2019-investeringene er jekket opp fra 8,2 prosent vekst.

- Oljeprisen har steget i rykk og napp siden årsskiftet 2015/2016, da den var under 30 dollar, til dagens nivå som er i overkant av 60 dollar. I kombinasjon med bedrede internasjonale konjunkturer og lavere investeringspriser, borger dette for økte oljeinvesteringer. Investeringsplanene til petroleumsselskapene bekrefter dette bildet, skriver SSB.

- Det planlegges spesielt for økte investeringer på Johan Sverdrup-feltet. I tillegg ventes det at flere planer for utbygging og drift skal leveres inn til myndighetene den nærmeste tiden. Den svake utviklingen i oljeinvesteringene siden 2013 ser derfor nå ut til å snu til ny oppgang, heter det videre.

Boligprisfall ut neste år

2017-veksten i boligprisene (fra året før) ventes å bli 4,6 prosent, mens SSB i 2018 ser for seg et fall på 5,0 prosent. Et nytt fall på 1,6 prosent i 2019 vil bli avløst av 3,1 prosent oppgang i 2020, lyder prognosene.

I forrige rapport så SSB for seg en boligprisvekst på 5,0 prosent i 2017, et fall på 4,8 prosent i 2018, et fall på 1,2 prosent i 2019, før en oppgang på 1,2 prosent i 2020.

Fastlands-BNP er nå ventet å stige 1,9 prosent i 2017, 2,5 prosent i 2018, 2,4 prosent i 2019 og 2,3 prosent i 2020.

I forrige rapport så SSB for seg en BNP-vekst på 2,1 prosent i 2018, 2,4 prosent i 2019 og 2,4 prosent i 2020.

Ledighetsraten er nå ventet til 4,2 prosent i 2017, 3,9 prosent i 2018, 3,8 prosent i 2019 og 3,7 prosent i 2020.

Flere økonominyheter

- DNB har gitt kundene det de lovet
Fredriksen-selskap: - Markedet har vist klare tegn til bedring
- Markedet er "on fire"