Statoil-plattformen Gullfaks C. Foto: Øyvind Hagen. 
Statoil-plattformen Gullfaks C. Foto: Øyvind Hagen. Vis mer

Petroleumsnæringen sto for 6,7 prosent av samlet sysselsetting i 2016

Oljejobber minst dobbelt så verdifulle

Selv for kriseåret 2016 kan man trygt slå fast at en jobb i olje-industrien er mer enn dobbelt så mye verdt for velferdsstaten som en jobb i andre næringer. Og det er et konservativt anslag, skriver Finansavisen. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Finansavisen): Finansavisen skriver fredag at det advares mot oljenæringen fra politisk hold, av frykt for dårlig lønnsomhet.

Ett blikk på skatteinngang og sysselsettingen, selv i kriseåret 2016, der den gjennomsnittlige oljeprisen havnet under 45 dollar fatet, burde gi grunn til å dempe bekymringene.

Riktignok har lønnsomheten i næringen falt med oljeprisfallet. Nyhetsbildet preges av oppsigelser, konkurser og restruktureringer. Men selv i et år med den laveste gjennomsnittlige oljeprisen på mer enn 12 år, viser det seg at sysselsettingen i oljebransjen er den suverent mest verdifulle for den norske stat, påpeker Finansavisen.

Finansavisen opplyser at antall sysselsatte tilknyttet til petroleumsnæringen i fjor var 183.800. Det utgjorde 6,7 prosent av samlet sysselsetting, ifølge en oppdatering fra Statistisk sentralbyrå i går. Samtidig viser 2016-anslaget i Nasjonalbudsjettet 2017 at statens petroleumsinntekter på 152,5 milliarder kroner utgjorde 13,2 prosent av samlede skatter og avgifter.

Det betyr at oljerelaterte jobber er dobbelt så mye verdt for velferdsstaten som arbeidsplassene i andre næringer, i gjennomsnitt. Og, det er en forsiktig tilnærming, skriver Finansavisen.

Forsiktig anslag

Reell verdi for staten pr. arbeidsplass i petroleumsnæringen viser seg å være vesentlig høyere.

– Det er mange måter å beregne sysselsetting og statens inntekter på, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Fannemel i Norsk Olje og Gass til Finansavisen.

Det som gjør at ovennevnte beregning faktisk undervurderer verdien på arbeidsplassene i petroleumsnæringen er at statens samlede inntekter inneholder personskatt, mens tallet for petroleumsinntektene består kun av skatteinntekter fra oljeselskapene, SDØE-inntekter og utbytte på statens Statoil-aksjer, mens skatteinntektene fra hele leverandørindustrien og tilknyttede næringer, er utelatt. Sistnevnte står for det meste av sysselsettingen i næringen.

Fannemel henviser til en rapporten «Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014-2020» som forskningsinstituttet IRIS utarbeidet i fjor, på oppdrag for Norsk Olje og Gass. Der fremkommer det at oljeselskapene på norsk sokkel sysselsatte 22.000, som utgjør 0,8 av alle sysselsatte. Disse arbeidsplassene var således mer enn 16 ganger mer verdt for staten, enn arbeidsplassene i landets øvrige bransjer.

Flere økonominyheter

Fredriksen-rigg får forlenget kontrakt
Ser oppside på 83 prosent i Subsea 7