Oljesprekk på 59 milliarder

Oljeprosjektene i staten har overskredet budsjettet med 58 milliarder. Riksrevisjonen gransker nå årsaken til overskridelsene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

17 av 32 investeringsprosjekter staten har vært involvert i på norsk kontinentalsokkel har hatt en kostnadsøkning på over 20 prosent. De største overskridelsene er knyttet til Åsgard- og Heidrun-utbyggingene, som samlet ble nesten 23 milliarder kroner dyrere enn budsjettert. På et par mindre oljefelt er overskridelsene i prosent langt høyere, skriver Aftenposten.

Statoil får kritikk i den foreløpige rapporten. Det heter blant annet at selskapet hadde et mangelfullt teknisk grunnlag i den tidlige planleggingsfasen, noe som førte til en kraftig undervurdering av kostnadene ved Åsgard-utbyggingen.

Alle utbyggingsprosjektene har på forhånd blitt behandlet mellom to og seks måneder i av Olje- og energidepartementet. Men departementet innrømmer at man hverken har kompetanse eller ressurser til å undersøke om kostnadsoverslagene fra oljeselskapene har holdt mål.

Departementet mener dessuten at det ville vært uheldig hvis politiske myndigheter skulle gå inn og foreta egne analyser av kostnadsoverslagene.

(Dagbladet.no)