ØKONOMI: Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt i 2013. Her Snorre A -plattformen. Foto: Eirik Helland Urke/Dagbladet
ØKONOMI: Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt i 2013. Her Snorre A -plattformen. Foto: Eirik Helland Urke/DagbladetVis mer

Oljevirksomheten trakk ned veksten i Norge

Det gikk litt bedre mot slutten av 2013 enn flere hadde fryktet, men oljevirksomheten trakk ned. Vil det ha noe å si for renten?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Statistisk sentralbyrå har lagt frem nasjonalregnskapstall for fjerde kvartal 2013 som viser at BNP-veksten for fastlandet ble 0,6 prosent. Det var litt bedre enn i tredje kvartal da veksten var 0,5 prosent.

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart ble redusert med 2,7 prosent i 4. kvartal, og bidro til at BNP totalt gikk ned med 0,2 prosent.

For hele 2013 var BNP-veksten for Fastlands-Norge på 2,0 prosent, men siden petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart bidro negativ med 3,5 prosent økte BNP samlet sett for Norge bare med 0,6 prosent.

Forventningene lå lavere Ifølge estimater innhentet av TDN Finans var bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge ventet å stige 0,4 prosent i fjerde kvartal.

Nordea ventet en vekst i fastlands-BNP på 0,2 prosent kvartal-over-kvartal, mens Norges Banks anslag lå på 0,4 prosent.

DNB ventet en BNP-vekst for fastlands Norge på 0,7 prosent, noe som er 0,5 prosent høyere enn Nordeas estimat og 0,3 prosent høyere enn Norges Banks anslag.

«Tallene var omtrent som vi hadde ventet, men marginalt sterkere enn Norges Banks anslag. Likevel vil nok ikke dette ha noen vesentlig effekt for rentesettingen fremover», skriver DNB i en kommentar til tallene.

DNB peker på at det fortsatt er svak utvikling i det private forbruket, selv om veksten tok seg litt opp i fjerde kvartal. I tillegg peker DNB også på fastlandsinvesteringene utviklet seg noe bedre i fjerde kvartal, og at tallene viser en stabil, om enn noe svak, vekst i boliginvesteringene.

«Tallene gir dermed ikke inntrykk av noe markert omslag i boliginvesteringene enda», skriver DNB i en kommentar etter fremleggelsen av tallene onsdag», skriver banken.

Ingen renteheving før andre halvår 2015? - Vi opprettholder vår tro om at første renteheving sannsynligvis kommer i andre halvår 2015. Dette er i tråd med Norges Banks nåværende rentebane. Vi har tidligere ment at risikoen for en nedrevidering av rentebanen er større enn det motsatte. Etter de siste sterke makrotallene, kombinert med vårt syn på internasjonal økonomi, mener vi at sannsynligheten for kutt i rentebanen er mindre nå enn den var for bare én måned siden, sier sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets.

Han er imidlertid overrasket over den svake utviklingen i tradisjonell eksport, som falt med 0,1 prosent i kvartalet.

- Vi trodde på en vekst her, drevet av den svake kronen og gjeninnhentning i internasjonal økonomi (om enn veldig svak i Europa). Forklaringen kan være at tidsetterslepet er enda lenger enn det vi hadde lagt til grunn. Det må i så fall bety at vi kan vente oss en pen vekst i tradisjonell eksport i 1. kvartal og 2. kvartal 2014, hvilket isolert sett vil være med på å løfte totalen, legger han til.

Lavere eksport og import All eksport av varer og tjenester ble redusert med 3,2 prosent fra 3. til 4. kvartal. Lavere råoljeeksport bidro mest til nedgangen, selv om eksport av så vel andre varer som tjenester også ble redusert, melder SSB.

Samlet import av varer og tjenester var 1,1 prosent lavere i 4. kvartal enn i 3. kvartal, mest på grunn av fallende import av råolje. Import av tradisjonelle varer økte med 0,4 prosent, mens tjenesteimporten gikk ned med 0,7 prosent.

Økt sysselsetting og lønn I løpet av 2013 økte antall sysselsatte med drøyt 32 000 personer, eller 1,2 prosent, fremgår det av tallene fra SSB.

Årslønnsveksten er beregnet til 3,9 prosent.


Norsk BNP t.o.m. 4. kv. 2013.