Om foreldrebetaling i SFO

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lørdag 4. juli hadde Dagbladet en tosiders artikkel om SFO-priser med tittelen «Advarer mot prissjokk for foreldre». Sammen med artikkelen ble det trykket en stor tabell hvor alle landets kommuner ble rangert etter hvor mye foreldrene må betale for en SFO-plass. Tallene er hentet fra kommunedatabasen Kostra i SSB. Men Dagbladet har ikke brukt de mest relevante tallene. Kostra har tall på alle gebyrsatser i landets kommuner, også foreldrebetaling i SFO, og det er disse avisen burde brukt. I tabellen som sto på trykk har man i stedet delt totalsummen av foreldrebetalinger i 2008 på alle barn som var innom SFO samme år. Det gjør for eksempel at en kommune med lite gjennomtrekk (de samme barna hele året) og mange barn med dyre fulltidsplasser vil komme relativt sett dårlig ut. På den andre siden vil en kommune med stor til- og fraflytting gjennom året og en stor andel barn med deltidsplasser gjøre det godt i en slik rangering. Et raskt søk i Kostra viser også at det er helt forskjellige kommuner som kommer dårligst ut på i de to beregningsmåtene.

Kostra er en detaljrik database som inneholder millioner av tall og mange variabler som ligner på hverandre, men som har til dels forskjellig innhold. Vi forstår at det er lett å gå seg vill i tallene, men vi anbefaler alle å ta kontakt med noen som kan Kostra godt før de publiserer avanserte utregninger. I de fleste tilfeller er det oss i SSB.