Ombud får munnkurv

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pasientombudet i Nordland, Bjørn Tønsager, har fått påpakning fra Sosial- og helsedirektoratet fordi han har beklaget seg over at han får for lite penger til å utføre arbeidet sitt, melder NRK. Pasientombudene opplever til dels sterk økning i henvendelsene fra pasientene, og ombudet i Nordland hevder han trenger større ressurser for å holde

tjenestetilbudet på et forsvarlig nivå. Derfor kritiserte han direktoratet. Direktoratet likte ikke

denne kritikken, som opprinnelig ble framført i en kronikk i Dagbladet. Seinere tok han den inn i

ombudets årsmelding. Da fikk han beskjed om at

i framtida ville direktoratet se igjennom teksten

før den ble publisert.

Direktoratet påberoper seg sin styringsrett når det forlanger å sensurere ombudets årsmeldinger. Men et ombud som skal ivareta pasientenes interesser overfor helse- og sykehusbyråkratiet kan ikke underlegges det samme byråkratiets styring. Da blir ombudsfunksjonen illusorisk. Når det er etablert et ombud som skal overvåke og eventuelt kritisere myndighetsutøvelsen på helseinstitusjonene, må det også bety at de samme myndighetene kan få kjeft. Det må også gjelde det statlige

apparatet. Det er gjennom tydelige og myndige ombud at funksjonen får mening, og da kan det selvsagt også tenkes at sentrale myndigheter blir utsatt for kritikk.

Det er en del av moderniseringen av forvaltningen at styringsmyndigheten desentraliseres til

faglige instanser. Det gjelder også innenfor helsevesenet. Men dermed svekkes politikernes mulighet til selv å være ombud for klientene. Og når

politikerne ikke lenger har hånd om den daglige kontrollen, har de satt ulike ombud til å ivareta menigmanns interesser. Men for at de skal ivareta sitt oppdrag, må pasientombudene kunne kritisere både de konkrete utøvere og dem som har den øverste forvaltningsmyndighet. Det er tegn på en for sterk kongefølelse i direktoratet om

byråkratene der ikke tåler at ombudene klager også på dem som overordnede. Skal de fungere etter sin hensikt må pasientombudenes uavhengighet

beskyttes også i forhold til direktoratet.