Omdiskutert lærer sier opp

Simon Malkenes er ikke lenger ansatt i Oslo-skolen. Ble nektet permisjon uten lønn.

SIER OPP: Simon Malkenes, kjent gjennom Malkenes-saken i Oslo-skolen, har i dag sagt opp sin stilling som lærer i Oslo kommune.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
SIER OPP: Simon Malkenes, kjent gjennom Malkenes-saken i Oslo-skolen, har i dag sagt opp sin stilling som lærer i Oslo kommune. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Simon Malkenes har sagt opp sin stilling etter lengre tids konflikt med ledelsen i skolesystemet i Oslo-skolen.

Malkenes melder selv om oppsigelsen på Facebook tirsdag morgen.

«I februar i fjor søkte jeg om permisjon uvitende om hva som var i vente. Etter purring fikk jeg permisjonen innvilget i mai. Etter alt som har skjedd føler jeg meg ikke klar til å gå tilbake til Ulsrud enda. Jeg søkte derfor om forlenget permisjon i et år til. Det ble avslått av rektor», skriver han.

Til Dagbladet forteller Malkenes at han nå kommer til å fortsette i lærerjobben i Bremanger, hvor han har jobbet det siste året mens han har hatt permisjon fra jobben i Oslo.

- Det er som følge av all bråket det har vært rundt meg og mitt forhold til Oslo-skolen at jeg ikke følte meg klar for å vende tilbake til jobben i Oslo. Derfor ønsket jeg forlenget permisjon. Det er en permisjon rektor kan gi, men ikke gi. Men det er klart at jeg hadde håpet på mer raushet fra rektor sin side, sier Malkenes til Dagbladet.

- Kan du se for deg å vende tilbake til Oslo-skolen på noe tidspunkt?

- Da må noe forandre seg, sier Malkenes mens klokkene ringer inn til undervisning på skolen Bremanger.

David Dunlop, rektor ved Ulsrud, skriver i en e-post til Dagbladet at det ikke er vanlig å gi permisjon lenger enn ett år.

- I løpet av de siste sju årene har Medbestemmelseutvalget håndtert flere søknader om permisjon uten lønn utover ett år. Det er da snakk om permisjon som den ansatte enten ikke har krav på eller der det ikke foreligger presedens for å kunne innvilge. I alle tilfeller ble det besluttet at permisjon ikke innvilges. Dette har vært enstemmig.

Konflikten i Oslo-skolen

Simon Malkenes ble kjent for offentligheten gjennom den såkalte Malkenes-saken i 2018.

Den endte i at byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) instruerte Utdanningsetaten om å styrke ytringskulturen i Oslo-skolen. Dette var etter at Malkenes gikk til mediene og fortalt om hvor vanskelig det var å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse.

I mars 2018 beskrev Malkenes en typisk skoletime i radioprogrammet Dagsnytt 18 på NRK. Han brukte ikke elevenes navn, men forbokstavene deres. Han ble deretter beskyldt i et debattinnlegg i Aftenposten for å ha krenket sine elever i debatten om fritt skolevalg.

Malkenes ble deretter gitt en reprimande av rektor etter de første uttalelsene han kom med i mediene. Malkenes kommer i dag også med et stikk til nylig avgåtte utdanningsdirektør Astrid Søgnen.

«Om en ser tilbake har fjorårets Malkenes-sak/Søgnengate hatt ulikt utfall for de involverte. Noen får sluttpakker og fortsatt millionlønn, andre får ikke forlenget permisjon uten lønn», fortsetter Malkenes på Facebook i dag.

Fikk pris

I etterkant av Malkenes-saken ble det klart at det var konflikt mellom politisk ledelse (byrådet) og faglig ansvarlig (Utdanningsetaten) i Oslo-skolen. Spesielt ble det kjent at forholdet mellom byråd Thorkildsen og utdanningsdirektør Astrid Søgnen var svært dårlig.

Saken endte med at Søgnen ble fjernet fra jobben, men at det også ble stilt spørsmål om håndteringen til Thorkildsen hadde vært god nok, om hennes bånd til sin tidligere arbeidsgiver og om eventuelle brudd på taushetsplikten fra byrådens side.

Malkenes fikk i fjor Fritt Ords Honnør og 100 000 kroner for å ha satt kritisk søkelys på «manglende ytringskultur i Oslo-skolen».