Omkamp om gamle saker

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Verdikommisjonen ønsker å debattere forholdet mellom behov og ressurser i helsesektoren, vårt forhold til døden, oljetempoet på sokkelen og bruken av oljepengene, og følgene av unge og eldres verdivalg for framtidas Norge. Dessuten vil den sette forskere i sving med å forske og forfattere med å forfatte. Slik vil Verdikommisjonen fungere som en slags formidler, et forum for debatt om etiske og politiske spørsmål i vårt samfunn.
  • Verdikommisjonen presenterte seg selv i går da den la fram sine første dokumenter. Presentasjonen etterlot egentlig et inntrykk av at den norske verdidebatten er omfattende og i og for seg tilfredsstillende. Selv diskusjonen om vårt forhold til døden har jo pågått en tid, bl a i rettsvesenet. Kommisjonens opplegg er dessuten dannet og lite polemisk i sin form, og derfor knapt egnet til å provosere noen som helst. Brevene til interesseorganisasjonene og statsministeren vil nok få hyggelige og omtrentlige svar. Og mange hjerter vil vel glede seg, for der er intet som har slikt gjennomslag som uklare tanker.
  • Det beste man kan si om verdikommisjonen så langt er at den har penger til disposisjon for folk som har ideer og tanker. Den vil kunne subsidiere bøker og sette i gang forskning som ellers har kranke kår etter at regjeringen har skåret ned på forskningsmidler, og forlagene er blitt mindre rause på debattbokas vegne.
  • Verdikommisjonen har naturligvis analysert samfunnssituasjonen riktig når den peker på at det er viktig å revitalisere det sivile samfunn, organisasjonslivet i sin brede alminnelighet. Det er mange grunner for at livet i partier og de frivillige organisasjonene har stagnert eller dødd ut, og det er en høyverdig ambisjon å blåse engasjement inn i dem igjen. Men vi tror ikke det vil skje på grunnlag av de utfordringene som ble presentert fra Verdikommisjonen etter et halvt års arbeid. Det fordrer mer enn en omkamp om gamle saker.