Omskjæring og seksuell lyst

Dagbladet bruker søndag 30. juni tre fulle sider i kamp mot en setning fra OK-prosjektets hjemmeside. Denne er tatt ut av sin sammenheng og dissekert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Setningen som Dagbladet bygger oppslaget på, «Kvinnelig omskjæring svekker ikke seksuell lyst, for lysten sitter i hodet og fantasien», sto i en sammenheng der det pekes på de psykiske konsekvensene av kvinnelig omskjæring, og er brukt som et argument mot at omskjæring er et nødvendig eller hensiktsmessig inngrep for å sikre døtres moral.

I det vi skriver, tar vi hensyn til flere ting: Det som rent faktisk finnes av kunnskap og hvilke argumenter og metoder som har vist seg mest effektive mot omskjæring av jenter. Samtidig vil vi vise respekt og gi verdighet til jenter og kvinner som allerede er omskåret.

Sammensatt

I intervjuet med Saynab Mohamud, i Dagbladet søndag 30. juni, sier hun: «Her (dvs. i setningen fra OK-prosjektet, vår tilføyelse) sies det at det bestialske overgrepet jeg er utsatt for, ikke har skadet seksualiteten min.» Senere i intervjuet sier hun: «Men det betyr ikke at jenter og kvinner som er kjønnslemlestet, ikke kan oppleve god seksualitet.» Hun illustrerer her hvor sammensatt denne problemstillingen er.

Den aktuelle setningen fra vår hjemmeside omtaler faktisk ikke hele seksualiteten, men bare seksuell lyst, eller ønske om å ha et seksualliv. Den seksuelle nytelse er også en viktig dimensjon av seksualiteten, men det er ikke den som er omtalt her.

Hvis ordet «svekker» i den omstridte setningen forstås som at vi mener en kan kvantifisere seksuell lyst, har ikke det vært vår intensjon. Vårt budskap er at lysten ikke forsvinner. Vi har derfor, på bakgrunn av hvordan dette har blitt oppfattet, endret den omstridte setningen.

Ikke referert

Dagbladet har angrepet denne ene setningen, og fått støtte hos eksperter. Disse har tilsynelatende fått den referert delvis vridd og ute av kontekst på telefon. Men andre eksperter vurderer dette annerledes. Helsetilsynets spesialist på området, lege Berit Austveg, ble også oppringt av Dagbladets artikkelforfatter. Hun presiserte at hun støttet setningen slik den sto, utfra at det dreiet seg spesifikt om seksuell lyst, altså ikke om hele seksualiteten. Intervjuet med Berit Austveg ble ikke referert i avisen, det ble bare de som støttet angrepet på setningen.

Sannheter

Også Johanne Sundby, gynekolog og forsker på reproduktiv helse og kvinnehelse, støtter OK-prosjektets fremstilling av seksualitet og omskjæring. «Hvis man reduserer seksualitet til et spørsmål om klitoris og orgasme, så forflater man seksualiteten,» sier Sundby. Det betyr ikke at dette ikke er viktig, men at også kvinner som ikke har mulighet til å oppleve dette, bør vises respekt og verdighet.

Det finnes en del internasjonal forskning på kvinnelig omskjæring og på kvinners seksualitet, selv om det på langt nær er tilstrekkelig kunnskap til å slå fast enkle sannheter.

Ingen enkeltperson har eierskap til kampen mot kvinnelig omskjæring. Tvert imot er dette en sak som tilhører alle som har opplevd det, alle som er berørt av det, alle som står i fare for det. Det er en kamp som har blitt kjempet internasjonalt i mange år, dessverre med varierende resultat. Det er et stort og vanskelig tema, et tema der det er plass til at mange jobber, og at de jobber på flere ulike måter og overfor ulike målgrupper. Her må det være plass til at vi jobber med både kortsiktige og langsiktige tiltak. Derfor er det viktigst at vi alle bruker vårt engasjement og ressurser for det saken virkelig gjelder, nemlig å bekjempe kvinnelig omskjæring.