Omsorg

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NRK har satt søkelyset på satsene for omsorgslønn de siste dagene, og konstaterer at det er stor forskjell på ytelsene fra kommune til kommune. Forskjellen mellom to nabokommuner som Bergen og Fjell er hundre prosent: Mens Fjell har en månedssats på om lag 3500 kroner, har Bergen en sats på 7000. I eksemplet NRK brukte for å illustrere ulikheten er omsorgsoppgavene nesten identisk.Det er naturligvis ikke å undres over at foreldre som påtar seg omsorgsoppgaver i hjemmet for sterkt funksjonshemmede barn ser med undring på at det er så stor forskjell i ytelsene. De ser jo at oppgavene er like omfattende og frafallet av inntekt oppleves som like tungt. Problemet med omsorgslønn er at det er en kommunal ytelse som avhenger blant annet av komunnens økonomi. Ingen har rett til omsorgslønn, men kommunene er pålagt å ha en ordning, og de som har behov, har rett til å søke. Ulikhetene er likevel altfor store. Også på dette området bør det gjelde mest mulig lik lønn for tilnærmet likt arbeid.