Omstridte forslag mot politi-lekkasjer

Lederen av Politiets Fellesforbund tror politifolk vil reagere på nye tiltak mot presse-lekkasjer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Politiet går nå til kamp mot interne lekkasjer til media. I en fersk rapport  fra ei arbeidsgruppa, blir det fremmet en rekke forslag for å hindre slike lekkasjer.

- Det er flere sider ved rapporten som gir grunnlag for diskusjon, sier Arne Johannesen, lederen av Politiets Fellesforbund, til Dagbladet.no. Han innrømmer at noen av forslagene er drastiske.

- Jeg går ikke god for hele rapporten, men generelt synes jeg den er god, sier han.

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, er enda mer kritisk.

- Å tette ulovlige lekkasjer er helt legitimt. Politiansatte skal ikke gå ut med informasjon som kan skade etterforskningen. Samtidig håper jeg ikke dette fører til at Politiet blir en mer lukket organisasjon. Noen av elementene i rapporten tyder på en overdreven frykt for åpenhet, sier han.

Rapporteringsplikt

I rapporten, som Dagbladet.no skrev om i går, blir det blant annet foreslått at:

• Alle ansatte i politi- og lensmannsetaten må underrette sin nærmeste leder om sine kontakter med pressen.

• Ansvaret for hvordan man opptrer overfor mediene skal forankres i en verdikontrakt mellom den ansatte og arbeidsgiveren, slik at det kan føre til disiplinære reaksjoner og i verste fall oppsigelse å unnlate å følge retningslinjene.

• De ansatte får ikke gi uttalelser eller opplysninger anonymt.

• Politiet er bekymret for at pressen i økende grad tar kontakt med vitner til straffesaker. Vitner, siktedes og offerets familie må gjøres kjent med de konsekvenser det vil gi å snakke med media. Politiet skal gi råd om dette.

- Hva synes du om at de ansatte må fortelle til sjefen om hvilke journalister de snakker med?

- Det er et unødvendig punkt, som virker gammeldags og kontrollerende, sier Kokkvold.

Arne Johannesen tror også mange av de ansatte vil reagere på en slik bestemmelse.

- Dette vil skape debatt. Noen vil nok reagere, samtidig er flere ansatte frustrerte over at etterforskningen blir skadelidende på grunn av lekkasjer, sier han til Dagbladet.no

Åpenhet er et gode

Johannesen tror han ikke det vil bli vanskeligere for politiansatte å snakke med journalister om forslagene tas til følge.

- Vi ønsker større åpenhet, men den må være samordnet og styrt. Poenget med rapporten er å stoppe lekkasje av informasjon som skader etterforskningen og å forhindre at informasjon kommer ut på feil tidspunkt, sier Johannesen.

Han mener flere enn politiet bør gå gjennom medierutinene sine.

- Mye tyder på at forsvarsadvokatene er like ille.

Presseforbundets Per Edgar Kokkvold understreker at åpenhet er et gode.

- Problemet er ikke at det er for mye åpenhet i norsk rettspleie. I rapporten står det at politiet skal offentliggjøre den nødvendige informasjonen, men det virker veldig tillukket. Slik bør det ikke være. Å forhindre ulovlige lekkasjer bør ikke bli et påskudd for mindre åpenhet og mer hemmelighold, sier han.

<B>SKEPTISK:</B> Noen av elementene i rapporten tyder på en overdreven frykt for åpenhet, sier Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund.