Bedragerisiktet: Biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke har sendt en rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus der kirka redegjør for hvordan de har rapportert medlemmer. Biskopen er siktet for grovt bedrageri, men nekter straffskyld. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Bedragerisiktet: Biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke har sendt en rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus der kirka redegjør for hvordan de har rapportert medlemmer. Biskopen er siktet for grovt bedrageri, men nekter straffskyld. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Ønsker seg tydeligere svar

Fylkesmannen er ikke helt fornøyd med svarene Oslo katolske bispedømme har gitt om medlemsrotet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Etter Dagbladets avsløringer og pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus startet Oslo katolske bispedømme en flere måneder lang opprydningsprosess i medlemsregisteret. Resultatet deres ble presentert 16. mars.

Ifølge kirka viser opprydningen at de har omlag 130 000 bekreftede medlemmer. 17 212 er uavklarte, mens til sammen 6800 er blitt slettet. I rapporten skriver bispedømmet at de har «valgt å oppfylle pålegget fra FMOA (fylkesmannen, red.anm.) gjennom, etter beste evne, å forsøke å avklare riktigheten av alle registreringer».
I november påla Fylkesmannen i Oslo og Akershus full gjennomgang og opprydning i medlemslistene til Oslo katolske bispedømme. Korrespondanse om ryddeaksjonen viser at kirka har lagt egne premisser til grunn for opprydningen, og ikke det opprinnelige vedtaket fra Fylkesmannen. Der heter det:

«Fylkesmannen pålegger OKB (Oslo katolske bispedømme, red.anm) å rette opp medlemsregisteret ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet slettes fra registeret».

BEKLAGET: Fungerende administrasjonssjef Lisa Wade ledet pressekonferansen 16. mars der Oslo katolske bispedømme la fram resultatet av sin egen gransking. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BEKLAGET: Fungerende administrasjonssjef Lisa Wade ledet pressekonferansen 16. mars der Oslo katolske bispedømme la fram resultatet av sin egen gransking. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Fylkesmannens holdning er at man kan motta støtte for alle som har meldt seg inn i et kirkesamfunn - ikke for alle som bekjenner seg til trosretningen.

- Kirka har laget mange tabeller, og det er ikke helt enkelt å lese rapporten. Det er ikke tydelige svar på det vi har spurt om, for å si det sånn, sier juridisk direktør Merethe Helstad hos fylkesmannen til Dagbladet.

Tilbakedatering På spørsmål om kirken faktisk har rettet seg etter vedtaket de aksepterte i november, svarer leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen Merethe Helstad:  

- Det er vanskelig å si klart ja eller nei på det. Vi må vurdere om vi skal sende et nytt brev til kirken for å få tydeligere svar på noen av spørsmålene vi har. Vi holder på å gå nøyere gjennom rapporten nå.
 
Hun sier det kan ligge an til oppfølgingsspørsmål til kirken.

- Det kan se ut som de tilbakedaterer. Vi må spørre om tilbakedateringene gjøres på bakgrunn av noe de har funnet i kirkebøkene, eller på bakgrunn av senere bekreftelser, sier Helstad.

RAZZIA: Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Det Katolske Bispedømme i Oslo.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
RAZZIA: Politiet bærer ut beslag fra kontorene til Det Katolske Bispedømme i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

Kirka viser til at de ikke har mottatt spørsmål fra Fylkesmannen om innholdet i rapporten etter at de overleverte den.

- Vi vil selvfølgelig gi Fylkesmannen de opplysninger de eventuelt ber oss om. Vi mener det vil være uryddig av oss å besvare spørsmål i media, mens saken er under behandling, sier fungerende administrativ leder Lisa Wade i Oslo katolske bispedømme.

Medlemsaksjon Allerede tre dager etter pålegget svarte biskop Bernt Eidsvig at bispedømmet skal sørge for at Fylkesmannens pålegg gjennomføres:
 
«OKB (Oslo Katolske Bispedømme, red.anm.) vil med dette få uttrykke at OKB er enig med Fylkesmannen i at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet skal slettes fra registeret.»
 
Men bare 6800 av de opprinnelige omlag 67 000 feilregistrerte personene, er slettet fra medlemslista med bakgrunn i at de ikke er katolikker, eller har gitt beskjed om at de uansett ikke ønsker å stå medlemsført. Årsaken til at kirka nå regner de aller fleste feilregistrerte personene som støtteutløsende medlemmer, er at opprydningsarbeidet samtidig ble brukt til en aksjon for å få folk til å erklære seg som innmeldte katolikker og akseptere at de føres opp som medlemmer fra flere år tilbake - det bekrefter kilder overfor Dagbladet.

I et varslerbrev til fylkesmannen i Oslo som Dagbladet tidligere har fått innsyn i, skriver en sentralt ansatt i Oslo katolske bispedømme dette:

«En annen ting er at flere av oss er sterkt kritiske til medlemsaksjonen fordi vi mener den bærer preg av en dekkoperasjon, hvor målet er å minimalisere forskjellene i medlemstall mellom 2013 og 2014, slik at det ser ut som om ingenting er skjedd», skriver hun i et varslerbrevet.

Krever aktiv handling Dersom kirka hadde fulgt pålegget, ville kartleggingen og slettingen gitt en oversikt over hvor mange som var blitt intetanende registrert per år i perioden 2010-2014. 

I vedtaksbrevet slår Fylkesmannen ettertrykkelig fast at innmelding i trossamfunn krever en aktiv handling fra den enkelte. I stedet sendte kirka ut et brev til 79 000 personer der de fikk opplyst at de sto oppført som medlem av Den katolske kirke, og fikk beskjed om å bekrefte eller avkrefte sitt medlemskap.
 
Da opprydnings-rapporten ble lagt fram 16. februar, ble det samtidig klart at den nå bedragerisiktede biskopen og kirkas representanter ikke har slettet «personer som åpenbart ikke har meldt seg inn». De har utelukkende slettet ikke-katolikker og katolikker som har gitt beskjed om at de ikke vil være medlem i kirka.