Operahus, reis deg

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Bygg ny opera i Bjørvika til 2.83 milliarder kroner, foreslår Bondevik-regjeringen overfor Stortinget, og legger inn ytterligere en halv milliard for usikkerhetsmomenter som ikke kan kalkuleres nå. Proposisjonen er basert på resultatene av et langt forprosjekt, og før Stortinget tar sommerferie, vet vi om Valgerd Svarstad Hauglands embedsverk har lyktes i å komme med et forslag som nasjonalforsamlingen ikke kunne si nei til.
  • For vår del håper vi det. Vi slutter oss til de kulturpolitiske argumentene for å gi opera- og ballettkunsten en ny, flott storstue, merker oss statsrådens forsikring om at satsingen ikke skal ramme resten av landet i form av færre kulturmidler og noterer oss at proposisjonen punkterer all luftig teoretisering om «milliardsprekk». At tallene nå er større enn da Stortinget fattet sitt forrige operavedtak i 1999. skyldes først og fremst prisstigning og momsreform, og bør ikke gi grunn for noen til å erklære omkamp i operasaken.
  • Gårdagens operamelding kan derimot komme til å bety at det påtenkte skjebnefellesskapet mellom operahus og bytutvikling i Bjørvika er kommet til en skillevei. Selve operahuset synes å være på skinner, mens det øvrige Bjørvika foreløpig later til å være beheftet med langt større usikkerhet. Regjeringen tar høyde for dette i operameldingen ved å antyde ferdig trafikkløsning tidligst i 2012, og setter av penger til midlertidige adkomstveier til operahuset. Også dette virker som klok politikk, operaen kan formodentlig leve lenger med tung trafikk som nabo enn den kan leve med dagens lokaler på Youngstorget. .
  • Særlig Arbeiderpartiet har gjort nytt operahus og byutvikling til to sider av samme sak. Likevel håper vi partiets stortingspolitikere vil støtte regjeringens forslag. Bjørvika-prosessen lar seg uansett neppe stanse, den tar bare litt lenger tid. Vi tar det videre for gitt at regjeringspartienes representanter godtar forslaget etter å ha forsikret sine velgere om at de vil overvåke bevilgningene til distriktskultur med argusøyne, og dermed skulle det bære mot åpningsforestilling høsten 2008.
  • Så da kan vi endelig starte krangelen om hva den skal bestå i. Hva mener Fremskrittspartiet? Hørte vi Hagen si: «La Triviata»?