Opp mot veggen

Vi ønsker å få leve i et samfunn der en kveldstur ned på hjørnet eller i byen ikke er like farlig som å trosse portforbud i en krigssone. Men tragediene som forårsakes av kriminalitet er blitt mange. Sorgen over de umistelige kjære som skades eller drepes, er egentlig ikke til å bære. Raseriet mot gjerningsmenn og samfunn som svikter, er forståelig. Men skal det øke støtten til slike som ikke vil ta ansvar før tragediene er skjedd?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En 39 år gammel vaktmester i borettslaget i Stolmakergata på Grünerløkka i Oslo, ble knivstukket til døde. Hans kone mistet sin mann. Hans to barn mistet sin far, foreldrene en sønn, vennene en venn, og borettslaget sin vaktmester. Alle vi andre mistet igjen noe av tryggheten vi trenger for å leve gode liv.

  • Han som er siktet, er muligens sinnsforvirret. Ved en tilfeldighet skjedde drapet samme kveld som ranere slo til på seks steder i Oslo. Den væpnede volden er økende, og sammenfallet i tid forsterker følelsen av utrygghet i befolkningen. Oslo-politiet har nå lagt opp til en strategi som de kaller «offensiv polititjeneste» der regelverket er tatt mer aktivt i bruk for å slå ned på ordensforstyrrelser som hittil ofte har fått gå upåtalt hen. Håpet er at politiet skal komme noe av volden i forkjøpet.
  • Personer opp mot veggen med utspredte armer og bein mens politiet leter etter våpen og forbudte stoffer. Du har sett det på TV og kino, og det er nesten slik det foregår i virkeligheten. «Spread eagle» kalles stillingen på amerikansk. «Engel i snøen» kan vi for eksempel kalle det på norsk. Den er et symbol på den kriminalitetsbekjempelsen i New York som nå halve verden etter hvert har vært på besøk for å beundre og ta med seg tilbake.
  • Dagbladet har tidligere pekt på farene som også ligger i disse politimetodene. Politifolk vil selvsagt ikke visitere alle mennesker over hele byen, men visse grupper kan bli utpekt til langt hyppigere kontroll enn andre. Blir nå toleransegrensen lavere for gjengen fra Tøyen der det bor mange innvandrere enn for gjengen fra Vinderen der det er mange advokater blant foreldrene? Vil naturlig brun hud øke sjansene for at du blir stoppet og undersøkt?
  • Det er når tragedier rammer og frykten griper tak, at vi må tviholde på prinsippene som slår fast likhet for loven og de andre rettighetene som vårt samfunn bygger på. Det er en misforståelse at å opprettholde grunnleggende prinsipper for rettsstaten er et hinder for å skape et lovlydig samfunn. Det er en forutsetning. Svaret er ikke bare politi. Andre ideer fortjener å prøves. Kriminaliteten økte dramatisk i Århus i Danmark, og ungdommer fra flyktningleirer i Libanon var ofte innblandet. Der satte myndighetene i verk et omfattende og klokt veiledningsprogram som nå effektivt har redusert antallet lovbrudd i denne gruppa.
  • Noen av pilegrimene som er kommet til One Police Plaza nederst på Manhattan ser at heller ikke der er det funnet en trylleformel. Politiet har fått mye hjelp av at den voldelige crackepidemien i de svarte bydelene har avtatt. Og av at så mange sitter i fengsel så lenge. Men enda viktigere er det at den amerikanske økonomien har gått med lav inflasjon og lav arbeidsløshet de siste sju åra. En god økonomi med mange nye jobber bremser rekrutteringen til gjenger og andre kriminelle miljøer.
  • Kravet om mer politi og strengere straffer kommer ofte fra personer som føler lite solidaritet med fattigfolk og «fremmede» og som derfor er lite villige til å bidra til felleskassen slik at det blir midler til rådighet for forebyggende tiltak. Der de fleste tilbudene er nedlagt, eller aldri opprettet, er bare sentrum igjen. I sentrum må du ha penger. Uten penger kommer du ikke inn noe sted, og du får ikke kjøpt de merkeklærne som gir status.
  • Den sikreste kunnskapenS vi har om hva som fører til kriminalitet og hva som hindrer den, er at kriminalitetsnivået er lavest i samfunn med en høy grad av solidaritet, små forskjeller mellom folk og der ingen grupper holdes utenfor dette fellesskapet. Får du til noe slikt, kan du ansette politimester Bastian i stedet for den kommandostyrken i kampstøvler, visirhjelmer og skuddsikre vester som vi i dag føler vi må ha til vern mot kriminelle.