Oppblåst honorar dekket Tønne-lønn

Advokatfirmaet BA-HR firedoblet en regning til Kjell Inge Røkkes Aker RGI, og fikk inn 1,5 millioner kroner ekstra. Det tilsvarer det Tore Tønne seinere fikk utbetalt i honorar for Kværner-jobbing.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har fått tilgang på dokumenter fra det mektige advokatfirmaet BA-HR som viser at en ordinær regning for et advokatoppdrag de påtok seg for Aker RGI, er blåst opp fra en halv million til to millioner kroner.

Differansen tilsvarer størrelsen på suksesshonoraret tidligere helseminister Tore Tønne nylig fikk for sitt arbeid under Kværner-oppkjøpet i fjor.

Teorien om at advokathuset har forsøkt å dekke til de svært tette økonomiske båndene mellom Kjell Inge Røkke og Tore Tønne, får dermed ny næring.

Dagbladet vet ikke om Tønne har vært informert om BA-HRs rolle i saken.

Ville holde hemmelig

Da Tore Tønne gikk av som helseminister 19. oktober i fjor, gikk det bare timer før han var i fullt arbeid til støtte for Kjell Inge Røkkes Aker RGI. Målet var å bidra til at Aker Maritime fikk overta Kværner - et arbeid som lyktes etter seks hektiske uker.

Det var imidlertid viktig for både Tore Tønne og Kjell Inge Røkke at de tette båndene ble holdt skjult.

Dersom det ble offentlig kjent at de to hadde et økonomisk mellomværende, ville det kunne skape trøbbel på minst to fronter:

Det ville skade Tore Tønnes renommé dersom det ble kjent at han - uten noen form for karantene - hadde gått rett fra statsrådstaburetten til aktiv lobbyvirksomhet for Røkke.

Samtidig ville Kværner-aksjonærer kunne reise tvil om Tønnes habilitet. Ville Tore Tønne, som nestleder i Kværner-styret, opptre uavhengig i saker som involverte storaksjonær Kjell Inge Røkke når han hadde økonomiske bindinger til mannen?

Dermed ble det igangsatt et omfattende arbeid for å skjule båndene mellom de to. Oppdragene i forbindelse med Kværner-oppkjøpet skulle Tønne derfor, ifølge et internt ledernotat fra BA-HR, formelt sett utføre for BA-HR, ikke for Røkke. For å få til dette måtte BA-HR tilføres penger som siden kunne utbetales til Tønne.

Ifølge det samme notatet har pengene blitt overført fra Aker RGI til BA-HR.

«Prosjekt Northstar»

Dagbladet har tilgang til oppsiktsvekkende dokumentasjon som er egnet til å kaste lys over hva som har skjedd.

DETTE ER SAKEN

Tønne-saken

Tidligere helseminister Tore Tønne har mottatt 1,5 millioner kroner for konsulentoppdrag i forbindelse med Aker Maritimes kjøp av Kværner i fjor.

Pengene er ifølge Tønne utbetalt for arbeid han gjorde i de seks ukene som gikk fra han fratrådte som statsråd til handelen var i boks.

I samme periode mottok han etterlønn i strid med reglene. Disse pengene vil han nå betale tilbake.

Interne BA-HR-notater tyder på at pengene kommer fra Kjell Inge Røkkes Aker RGI.

Tore Tønne har et lån på tre millioner kroner hos Kjell Inge Røkke.

Tillitsvalgte i Kværner har bedt Røkke redegjøre for lånet.

I mars og april i år gjennomførte advokatfirmaet BA-HR et oppdrag kalt «Prosjekt Northstar» for Aker RGI. I forbindelse med oppdraget ga sju av BA-HRs advokater juridisk bistand til Aker. Hva oppdraget konkret gikk ut på, er ikke Dagbladet kjent med.

Poenget er at det opprinnelige fakturagrunnlaget fra dette arbeidet viser at advokatene Øyvind Eriksen, Beret Sundet, Jan Brudvik, Joachim M. Bjerke, Ivar Alvik, Henrik Kolderup og Helge Lundestad arbeidet i til sammen 225,25 timer med «Prosjekt Northstar». Lønna deres varierer fra 1500 til 2500 kroner timen, avhengig av hvilken jurist som har jobbet med saken. Dette er normal timelønn for norske forretningsadvokater. Alt i alt skulle jobben komme på 537582 kroner for Aker RGI.

Pumpet opp prisen

Men det er ikke denne regningen som noen uker seinere stiles til Aker RGI. Isteden utarbeides en faktura med en helt annen sluttsum. Datoene for arbeidet er riktignok de samme, advokatene som har jobbet med saken er de samme, oppdraget de har utført er det samme, og timeantallet er det samme.

Men nå er timelønna plutselig pumpet kraftig opp.

De billigste advokatene tar nå 5976 kroner i timen, de dyreste tar svimlende 9960. Salæret er med andre ord nesten firedoblet - og befinner seg langt over norsk nivå. At timesatsene også inneholder noen utlegg advokathuset skal ha hatt, endrer ikke inntrykket.

Her er eksempler som illustrerer det nå rekordhøye kostnadsnivået:

  • Advokat og partner Øyvind Eriksen står i den første fakturaen med 10 arbeidstimer, registrert den 14. mars, beregnet til til sammen 25000 kroner. I den andre fakturaen er den samme jobben prissatt til 92865,65.
  • Advokat og partner Beret Sundet har den 3. april behandlet «Div mail» i et kvarter. På første faktura er prisen for dette 625 kroner, på den andre er prisen 2490,21.
  • Advokatfullmektig Henrik Kolderup har den 17. april sørget for «Gjennomlesning av memo» i et kvarter. På første faktura er prisen oppgitt til 375 kroner, på den andre er prisen 1494,13.

    1,5 mill. i pluss


    Resultatet er at regningen BA-HR utarbeider til Aker RGI 29. juni i år, lyder på 2042507, pluss moms.

    Differansen mellom de to regningene er 1504925 kroner - nesten nøyaktig det samme beløpet som Tore Tønnes familieselskap Tønne Consult for kort tid siden fikk utbetalt fra advokatfirmaet BA-HR for sin innsats under oppkjøpet av Kværner.

TETTE BÅND: BA-HR-advokat Anders Eckhoff (t.v.) gir gjerne en hjelpende hånd til sin beste kunde, Kjell Inge Røkke. I Kværner-styret møter han også Røkkes støttespiller Tore Tønne (i midten). Bak står styremedlem Yngve Hågensen.