Oppdaget ny koralldyrart utenfor Bodø

Marinefartøyet KNM «Tyr» gjorde en høyst oppsiktsvekkende oppdagelse da de skulle heise et styrtet F16-fly opp fra havets bunn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I tillegg til å finne flyet, fant besetningen også noe helt annet. Utstyrt med miniubåt og filmkamera på cirka 100 meters dyp, så mannskapet et dyr som sto festet i mudderbunnen. Dyret var helt rødt og hadde en kraftig plateformet «fot» forankret til bunnen. Det så ut til å være mellom 0,5 m og 1 m høyt. Oppdagelsen ble gjort 17. mars i år.

Nytt dyr i Norge

Mannskapet på «Tyr» har erfaring fra mange tusen timers observasjon av havbunnen, men hadde aldri sett noe lignende. De sendte videofilmen til Havforskningsinstituttet, og torsdag kunne Nordlandsposten fortelle at Havforskningsinstituttet har konstatert at det «rare» dyret er et koralldyr.

Foreløpig har det ikke vært mulig å artsbestemme dyret, men forskerne mener at det tilhører familien Pennatulidae og er en såkalt sjøfjær.

- I samarbeid med gode kolleger på Institutt for fiskeri og marinbiologi ved Universitetet i Bergen fant vi ut at dette er et dyr som tidligere ikke er registrert her i landet, altså en ny art for Norge, forteller marinbiolog Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet.

Varmere havklima

Funnet karakteriseres som meget interessant, ikke minst i lys av at det er påvist endringer i norsk marin fauna, på grunn av varmere havklima.

- Norsk fauna er meget ung. Det er bare 10.000 år siden siste istid, og derfor vil nye arter stadig forsøke å kolonisere våre kyster og havområder, sier Jan Helge Fosså.

Det nye koralldyret kan ha havnet utenfor Bodø, fordi Golfstrømmen slår inn for fullt over kontinentalsokkelen nord for Stad. Dette vannet flyter nordover langs norskekysten med smådyr og larver fra sørligere breddegrader, forklarer Fosså. Derfor kan sørligere arter finnes nettopp i dette området.

(NTB) OPPSIKTSVEKKENDE FUNN: Slik ser det nye tilskuddet til norsk fauna ut. Det er et koralldyr, høyst sannsynlig tilhørende familien Pennatulida. Det er cirka 50 centimeter høy. Foto: SCANPIX/Forsvaret