Oppgir ikke all kontakt

Kontakten mellom UD og Felix Tschudi har vært tettere enn Støres redegjørelse forteller.

KONTAKT: Utenriksminister Jonas Gahr Støre nevner ikke all kontakten han har hatt med Felix Tschudi til Stortinget.  Foto: Bente Bjercke
KONTAKT: Utenriksminister Jonas Gahr Støre nevner ikke all kontakten han har hatt med Felix Tschudi til Stortinget. Foto: Bente BjerckeVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Anundsen: - Bekymringsfullt

- Etter at det ble fokus på saken om tildeling av tilskudd til etablering av et senter for nordområdelogistikk der også Tschudi Shipping Company bidro finansielt, har jeg tatt initiativ til å gjennomgå hvorvidt UD har saksbehandlet andre saker som involverer Felix Tschudi eller hans selskap. Det har det ikke, skrev Jonas Gahr Støre til Stortinget fredag.  

Han nevnte ikke at han selv var personlig pådriver for Tschudis interesser i en sak behandlet i regjering, eller at utenriksdepartementet i et møte med Tschudi i 2007 uttrykte at en gjenåpning av Sydvaranger Gruve ville være i tråd med departementets nordområdesatsing.

Grep personlig inn I forlengelsen av at Dagbladet 20. mars avslørte at Utenriksdepartementet (UD) i 2008 bevilget 6 millioner kroner til en stiftelse ledet av Jonas Gahr Støres personlige venn Felix Tschudi, leverte utenriksministeren fredag kveld sin redegjørelse av saken til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Der fastholder Støre at han verken ser seg selv som inhabil i forhold til Tschudi eller at det var relevant ved denne tildelingen. Han avviser å be om en habilitetsvurdering i ettertid, men sier at han vil få foretatt en dersom han i framtida har ansvaret for en vurdering knyttet til Tschudis næringsvirksomhet.

Støre skriver at UD ikke har saksbehandlet andre saker som involverer Felix Tschudi eller Tschudi Shipping Company. Han nevner imidlertid to saker som regjeringen har behandlet, en sletting av en heftelse på eiendom i forbindelse med oppstart av ny gruvedrift i Sør-Varanger og en sak om omlasting av gasskondensat.

Støre nevner ingenting om sin egen rolle i saken, selv om både Dagens Næringsliv og Dagbladet har satt søkelys på den. I 2007 grep han personlig inn for å sikre at miljøvernminister Helen Bjørnøy ga tillatelse til at Kirkenes transit og Tschudi Shipping Company skulle få drive omlasting i den nasjonale laksefjorden Bøkfjorden. Statens forurensingstilsyn hadde da sagt nei to ganger. Bjørnøy snudde.
 
Ikke journalført 25. juni 2007 var shippingmilliardær Tschudi på et møte i utenriksdepartementet, sammen med ekspedisjonssjef Ove Thorsheim, to andre fra UD og en rekke australske investorer fra Northern Iron Limited og finansieringsbanken Macquarie Bank. Tschudi Shipping Company A/S kjøpte gruveområdene i 2006, og ba om møte i forkant av gjenåpningen av gruva i Kirkenes. Møtet i UD var på et tidspunkt hvor Sydvaranger Gruve ikke hadde sendt sine utslipps-og konsesjonssøknader. 

- Generelle spørsmål Utenriksminsiter Støre synes ikke dette møtet er relevant:

- Henvendelsen det vises til synes å gjelde generelle spørsmål til departementet eller med sikte på kontaktformidling til andre myndigheter, sier han, og viser til redegjørelsen han sendte Stortinget.

- Denne er utfyllende når det gjelder saker som er saksbehandlet i UD, dvs. saker som leder til en avgjørelse i UD eller der UD har myndighet til å tilrettelegge for og treffe avgjørelser. UD kan ikke se at den har noen tilknytning til departementets tilskuddsforvaltning som er hovedtema i kontakten med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier Støre via en e-post fra sin kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen.

På møtet i UD Tschudi fikk bekreftet at en gjenåpning av gruva i Kirkenes ville være i tråd med utenriksdepartementets nordområdesatsing. Møtereferatet ble avsluttet slik.

 «Den besøkende delegasjonen ønsket å bringe på det rene om det ville være mulig å bruke også russisk arbeidskraft i Sydvaranger, samt om prosjektet vurderes som  positivt i forhold til departementets nordområdestrategi. Begge deler ble bekreftet fra departementets side,» står det i møtereferatet som Dagbladet har fått tilgang til gjennom Nærings- og handelsdepartementet. Dette ble aldri journalført hos utenriksdepartementet, som likevel sendte referatet videre til NHD og Innovasjon Norge. 

- UD har ikke en samlet oversikt over Tschudis eventuelle kontaktpunkter med øvrige departementer. Tschudi er en aktiv næringsaktør i nordområdene, men det er også en rekke andre aktører med stor aktivitet innen ulike bransjer, sier Støre.

I dag regnes Sydvaranger Gruve, som ble offisielt åpnet i 2010, for å være en av nordområdesatsingens spydspisser.

 Bente Bjercke, som har bidratt til denne artikkelen, er frilansjournalist med regjeringens mineralsatsing som spesialområde. På oppdrag for Greenpeace har hun skrevet rapporten «Det nye norske gruveeventyret». Hun har fått støtte fra Fritt ord til prosjeket «Tåkelegging» om gjenåpningen av Sydvaranger Gruve, og til et gruveseminar i Kautokeino.


GJENÅPNET Felix Tschudi hadde møte i UD om gjenåpningen av Sydvaranger Gruve. Møtereferatet ble aldri journalført. Foto:Bente Bjercke
GJENÅPNET Felix Tschudi hadde møte i UD om gjenåpningen av Sydvaranger Gruve. Møtereferatet ble aldri journalført. Foto:Bente Bjercke Vis mer