Oppgjørets time

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den norske Helsingforskomité retter uvanlig skarp kritikk mot norske myndigheters tidligere politikk overfor romanifolket og tatere. I en fersk rapport har komiteen foretatt en menneskerettslig vurdering av behandlingen av denne utsatte minoritetsgruppa. Også etter at Norge i 1953 hadde forpliktet seg til å overholde Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), ble minst 25 tilfeller av tvangssterilisering gjennomført og minst 400 barn ble tatt fra foreldrene sine og påført uopprettelig sorg. De grove menneskerettighetsbruddene opphørte på ingen måte.

Rasisme, krenkelser og overgrep mot romanifolket/taterne er en skammelig norsk historie. Oppreisningen kom dessuten svært seint. Den har aldri vært kraftig nok, verken økonomisk eller moralsk. En forklaring kan være at det aldri er blitt foretatt en uavhengig offentlig gransking av behandlingen av romanifolket. Vi støtter derfor Helsingforskomiteen i kravet om et offisielt oppgjør der omfanget av overgrepene beskrives og vurderes opp mot menneskerettighetene. Så må ansvaret igjen plasseres.