Oppholdsforbud for MC-klubber

Odelstinget vedtok i dag en endring i strafffeprosessloven som gjør det mulig å forby personer som hører til voldelige grupperinger å oppholde seg på bestemte eiendommer. Bakgrunnen for vedtaket er volden i enkelte motorsykkelklubb-miljøer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vilkåret for å nekte opphold er at det på grunn av oppholdet vil være fare for å skade personer som bor, eller oppholder seg i nærheten av eiendommen, på grunn av voldsutøvelse som et ledd i et gjensidig oppgjør mellom voldelige grupperinger.

  Forbudet skal kunne nedlegges overfor enkelte medlemmer av gruppene, og når særlige grunner taler for det, for gruppen som helhet. Oppholdsforbud skal kunne nedlegges for inntil ett år av gangen.

  Ordningen med oppholdsforbud ble innført fra 18. juli i år som en provisorisk anordning.

(NTB)