Ansatte pålagt å ringe leder før lege:

- Oppleves som mistenkeliggjøring

Fagforbundet reagerer på et skriv sendt ut til ansatte en av Norges største barnehagekjeder. Her blir de ansatte blant annet pålagt å ringe lederen sin, før de kontakter lege.

LEGE FØR LEDER: Eli Sævareid leder konsernet som eier FUS barnehagene. De sier rutinen «leder før lege» er innført for å få til dialog om behov for tilrettelegging på et tidlig tidspunkt. Foto: Kristin Svorte
LEGE FØR LEDER: Eli Sævareid leder konsernet som eier FUS barnehagene. De sier rutinen «leder før lege» er innført for å få til dialog om behov for tilrettelegging på et tidlig tidspunkt. Foto: Kristin SvorteVis mer

Den store barnehagekjeden i Fus jobber aktivt med det de kaller nærvær i barnehagen – nærvær som det motsatte av sykefravær.

Resultatene har vært gode, og sykefraværet ligger i dag cirka fire prosent under gjennomsnittet i sektoren, ifølge ledelsen i konsernet.

Et skriv er som en del av dette arbeidet delt ut til de ansatte. Skrivet beskriver det som angivelig er myter rundt sykmelding - og det som er fakta.

Ikke legen som bestemmer

En «myte» som barnehagekjeden vil slå i hjel hos sine ansatte, er at det er legen som bestemmer at noen skal være sykmeldt.

«Nei. Sykmeldingen er kun et råd fra legen. Det er pasienten selv i samråd med daglig leder skal finne ut om det er hensiktsmessig med fravær eller tilstedeværelse og graden av dette.» står det i skrivet.

Deretter minner de om rutinen de har innført «leder før lege».

Sjef for HR og organisasjon i FUS-barnehagene, Jonny Ruud, sier til Dagbladet at dette er en rutine de har innført for å sikre at ansatte så tidlig som mulig kommer i dialog med lederen sin om behovet for tilrettelegging av arbeidet.

- I praksis innebærer det at vi pålegger ansatte å ha dialog med daglig leder/styrer i barnehagen om tilretteleggingsmuligheter før man oppsøker lege. Erfaringene etter innføring av rutinen er at flere ansatte klarer å jobbe noe istedenfor å bli 100 prosent sykmeldt.

- Bare tøys

Dagbladet er imidlertid gjort kjent med at det er ansatte som opplever at skrivet og rutinen bidrar til en fryktkultur rundt det å være syk.

Fagforbudet, som organiserer mange av de barnehageansatte, er heller ikke imponert.

- Det er bare tøys. Det er ikke lederen som skal avgjøre om du er syk nok til å være sykmeldt, er Randi Røviks reaksjon. Hun er rådgiver i Fagforbundet og den i forbundet som har jobbet mest med sykefraværsproblematikk.

- Hvis de med det mener at de ønsker å ha en åpen dør, og en dialog på om det er noe de kan gjøre for å forhindre sykmelding, er det greit. Men når det kommer etter en lang rekke med problemstillinger som bare oser av mistillit innbyr det ikke til noe bra, synes hun.

SENDT UT TIL ANSATTE: Dette skrivet ble delt ut til de ansatte i barnehagekjeden som har over 100 barnehager i Norge. Se skrivet i sin helhet nederst i saken
SENDT UT TIL ANSATTE: Dette skrivet ble delt ut til de ansatte i barnehagekjeden som har over 100 barnehager i Norge. Se skrivet i sin helhet nederst i saken Vis mer

- Tendensiøst

Røvik mener presentasjonen av «myter» gjennomgående preges av at arbeidstaker mistenkeliggjøres.

- Det føyer seg inn rekken av de som er mer opptatt av mistenkeliggjøring, enn å se på årsakene til fravær.

- Jeg synes de beskriver regelverket på en tendensiøs måte. Det er Lov om folketrygd som regulerer sykefravær. Skal man informere bør man holde det på et saklighetsnivå som samsvarer med lovteksten. Jeg ville heller holdt meg til Navs hjemmesider, sier hun.

Skrivet tar utgangspunkt i et innlegg skrevet av to ledere i NAV Oppland i 2016, men er tilpasset FUS, oppgis det. Men kjeden har ikke forhørt seg med de to Nav-lederne.

En av dem som sto bak den opprinnelige teksten, er koordinerende rådgivende overlege Bjørn Knudtzen i NAV Oppland.

Han sier til Dagbladet at han mener beslutningsansvaret er blitt forskjøvet vel mye i arbeidsgivers retning gjennom tilpassningene, og han savner at arbeidsgiver sier noe om bruk av velferdspermisjoner og andre tiltak for å forebygge fravær.

- Når det gjelder arbeidsevne er det NAV som skal utrede den, ikke arbeidsgiver, sier han.

- Egen type sykemelding

Randi Rørvik har jobbet med sykefraværsproblematikk i en årrekke og mener det ikke er mange som har en slik innfallsvinkel som mytene beskriver.

- Det er noe med hele problemstillingen. Som at når du er midt oppe i et samlivsbrudd har du ikke rett til sykmelding. Det vil jo legen også fortelle deg. Men du kan jo bli syk av å stå i et samlivsbrud, sier hun og fortsetter.

- Så står det også at du godt kan være 100 prosent sykmeldt, men være på jobben likevel. Men det er en helt egen type sykmelding som heter en avventende sykmelding. Det står det heller ikke noe om her. Det er en sykmelding som må gis med forutsetning om at det kan tilrettelegges på jobb, sier Rørvik, som er enig i at dette er en ordning som kanskje ikke brukes nok.

Forsvarer skrivet

Barnehagekjeden forsvarer derimot bruken.

- Vi opplever at mange ansatte er usikre på enkelte eller flere av de områdene som omfattes av skrivet. Innholdet i skrivet brukes som et grunnlag for å skape refleksjon og diskusjon i hver barnehage, og gjennom dialog komme frem til en felles forståelse som er basert på kunnskap og fakta. Vår erfaring er at tydelige retningslinjer og god oppfølging fra barnehagens ledelse er svært viktig for å redusere sykefraværet, sier Jonny Ruud.

- FUS er kjent med begrepet avventende sykmelding. Slik vi har forstått retningslinjene fra NAV er avventende sykmlding en beskjed fra lege til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås hvis det blir lagt til rette for den ansatte på arbeidsplassen i arbeidsgiverperioden. Vi er enig med Rørvik om at begrepet avventende sykmelding bør oppdateres i våre retningslinjer for nærværsarbeid, sier han imidlertid.

Få negative tilbakemeldinger

- Hva tenker dere om at ansatte mener dette bidrar til mistenkeliggjøring og fryktkultur rundt det å være syk?

- Årlig gjennomfører alle FUS barnehagene undersøkelser som måler engasjement, arbeidsmiljø og trivsel. Her svarer alle ansatte på endel spørsmål som også gir tilbakemelding på barnehagens ledelse. Vi opplever dette som et godt verktøy for å bidra til at FUS barnehagene utvikles som lærende organisaasjoner med godt arbeidsmiljø, tillitsbasert kultur og tilstedeværende ansatte med høyt nærvær. FUS ledelsen har de siste par årene motatt negative reaksjoner fra kun 4-5 av våre 3500 ansatte som har reagert på hvordan enkelte rutiner har blitt fulgt opp. Slike tilbakemelding er fulgt opp for å sikre at alle våre ansatte blir behandlet på en god og respektfull måte, svarer Ruud.