Oppretter egen kommisjon for justismord

Begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker skal i framtida behandles av en såkalt justismordkommisjon. Det har Stortinget vedtatt. Kommisjonen skal bestå av fem medlemmer som skal oppnevnes av Kongen i statsråd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den uavhengige kommisjonen skal erstatte dagens sterkt kritiserte ordning, hvor samme domstol som avsa fellende dom, også behandler begjæringen om gjenopptakelse fra den som mener seg uskyldig dømt.

Påstander

Dette har opp gjennom åra ført til en rekke krasse påstandene om kameraderi blant dommere, særlig fra forsvarerhold.

Kommisjonen skal på fritt grunnlag behandle begjæringer om gjenopptakelse. Når kommisjonen beslutter at en straffesak skal gjenopptas, skal den ikke behandles ved den domstolen som har avsagt den fellende dommen, men av en tilgrensende rettskrets.

Det betyr for eksempel at en dom avsagt i Borgarting lagmannsrett i Oslo, og som kommisjonen har besluttet gjenopptatt, skal til ny behandling i Eidsivating lagmannsrett på Hamar eller Agder lagmannsrett i Tønsberg.

- Positivt

Advokat Ellen Moen har fått gjenopptatt en drapssak og en stor incestsak etter mange års intenst arbeid. Drapssaken endte med frifinnelse, etter at klienten først var dømt til seks års fengsel i Stavanger.

- Jeg ser positivt på opprettelsen av kommisjonen. Et problem med gjenopptakelsessaker i dag er at statsadvokatene, slik min erfaring er, uten unntak stritter imot. Det er umulig å få til et samarbeid fra det holdet, sier Moen.

Kommisjonen skal bestå av fem faste medlemmer med tre varamedlemmer. Lederen, nestlederen og et fast medlem og to varamedlemmer skal ha juridisk embetseksamen.