Opprop fra orgelkrakken

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvem skal bestemme kirkens musikkvalg til de ulike anledninger? De musikkfaglige - kantorene og organistene - eller prestene? Spørsmålet er rykende med Kirkerådets forslag til Retningslinjer for kantorens gudstjenestelige funksjoner , som etter planen skal behandles av Kirkemøtet i Trondheim i dag. Men noe skurrer.

  • I et opprop krever 31 «tunge» kirkemusikere - domkantorer, organister, konservatorie-/høgskolelærere - saken utsatt. Dels på grunn av prinsipiell motstand i sak, dels grunnet sterk misnøye med saksbehandlingen i egen fagorganisasjon.
  • Forslaget til retningslinjer går ut på at organist og prest i fellesskap skal bestemme musikken ved kirkelige handlinger. Kirkemusikerne oppfatter dette som at de fratas innflytelse, og at deres musikkfaglige status underkjennes. De frykter at i verste fall kan ufaglig «prestesynsing» føre til at eksempelvis valg av preludium ender som ankesak på biskopens bord, og at «de nye retningslinjene ønsker å degradere kantorene til leiemusikere, ureflekterte spillemenn som bare skal oppfylle andres ønsker» .
  • Minst like sterk er kirkemusikernes harme over saksbehandlingen i egen organisasjon, det lille LO-forbundet Norsk Kantor- og organistforbund (NKOF) med 847 medlemmer. Ifølge underskriverne har forslaget ikke vært ute til debatt og høring blant medlemmene, verken i lokallagene eller domkantorkollegiet. Det er heller ikke blitt gjort kjent gjennom fagbladet Norsk Kirkemusikk, bare Kirkerådets publisering på Internettet 11. oktober har gitt informasjon om denne viktige prinsippsaken.
  • Uansett hva Kirkemøtet måtte foreta seg i dag, ligger det derfor an til kraftig oppvask i NKOF, nå like før forbundet fusjonerer med Norsk Musikerforbund og det til nå YS-tilsluttede Norsk Musiker- og Musikkpedagogforbund. At saken har krutt, viser tildragelser tidligere i høst. Da ble kantor Andreas Liebig i Sagene kirke fjernet fra stillingen, angivelig fordi hans musikkvalg ble for modernistisk. Liebig svarte med å politianmelde biskopen i Borg, som måtte tre inn fordi Oslo-bisp Gunnar Stålsett var inhabil: Hans sønn var som menighetsrådsleder en av pådriverne for å få Liebig fjernet.
  • Pauser er viktige for balansen i all musikk. Kanskje noe å tenke over i Trondheim i dag også?