Opprør mot Helge Lund internt i Statoil

Konsernsjef Helge Lund må tåle ramsalt kritikk fra ansatte for redusert sikkerhet på plattformene i Nordsjøen. Store grupper ansatte vil ha ham fjernet fra stillingen.

RAMSALT KRITIKK: Konsernsjef Helge Lund må tåle ramsalt kritikk fra ansatte for redusert sikkerhet på plattformene i Nordsjøen. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen/Dagbladet
RAMSALT KRITIKK: Konsernsjef Helge Lund må tåle ramsalt kritikk fra ansatte for redusert sikkerhet på plattformene i Nordsjøen. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| BERGEN (Dagbladet): I går var konsernsjef Helge Lund i Lofoten for å markedsføre selskapets ønske om prøveboring.

Ansatte i selskapet mener han bør ha mer fokus på den virksomheten selskapet allerede har lenger sør på sokkelen. Der ruster rør, installasjoner eldes og sikkerhetskritisk utstyr blir ikke vedlikeholdt som det skal.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige sier at konsernsjef Helge Lund er i ferd med å styre landets største selskap i en farlig retning.

- Mistillit I går sendte han en melding til ledelsen om at han trekker seg med umiddelbar virkning fra samarbeidet om et omstillingsprosjekt som har fått navnet Statoil 2011.

- Den siste tida har jeg fått tilbakemeldinger fra store grupper ansatte i selskapet gjennom deres tillitsvalgte og verneombud. De har ikke lenger tro på Helge Lund som konsernsjef i selskapet. Etter vår mening har han foretatt flere dårlige valg, noe som blant annet setter sikkerheten på industrianleggene til havs i stor fare, sier Bjørn Asle Teige til Dagbladet.

- Blir ikke hørt Han er konserntillitsvalgt i Statoil og leder for om lag 3000 ansatte som er organisert i YS/Safe.
- Det er flere grunner til at jeg trekker meg fra dette omstillingssamarbeidet med ledelsen. Vi mener at det meste er bestemt på forhånd. Fagforeningene blir i liten grad hørt, og det hele foregår i stor fart, sier Teige.

Han viser ellers til erfaringene med Helge Lund som øverste leder for de mange tusen arbeiderne på installasjonene til havs.

Ansatte og verneombud snakker om en fryktkultur, og at flere er redde for å reise ut på jobb på grunn av dårlig vedlikehold av installasjonene over lang tid.

- Knusing Hovedverneombudene i Statoil har i alle år utført sine verv på heltid ved de store produksjonsplattformene i Nordsjøen. Det samme har vært tilfelle ved anleggene i land. Nå blir verneombudstjenesten omorganisert og redusert. —Vi registrerer nå en knusing av verneombudstjenesten som har fungert godt i 25 år. Verneombudstjenesten i Statoil har med stor grad av sikkerhet bidratt til at vi har unngått store ulykker på norsk sokkel, sier Teige.

- Vi registrerer en kraftig reduksjon i HMS-innsatsen i selskapet, og det skjer altså etter Deepwater Horizon-tragedien i Mexicogolfen. Vi lurer på hvordan selskapets ledelse våger å gjøre dette, sier Teige.

På det meste hadde Statoil 34000 timer i restanse på vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr for noen måneder siden. Etter at ansatte rettet fokus mot dette, er det blitt iverksatt overtidsarbeid i stort omfang.
- Milliardtap Teige påstår at Helge Lund har ansvar for at Statoil har tapt milliardbeløp på norsk sokkel på grunn av dårlig organisering og svak produksjonseffektivitet (PE).

Den har det siste året ligget i et gjennomsnitt på under 85 prosent, selskapets mål er 89 prosent på kort sikt, og 92 prosent på lengre sikt.

- Vi har regnet ut at vi har tapt over 10 milliarder kroner i salgsinntekter på olje og gass i året på grunn av lav effektivitet. Det har kommet som følge av bemanningskutt, omorganiseringer, flytting av mange ansatte til andre plattformer og det faktum at forsinket vedlikehold har skapt uforutsette hendelser.

Et eksempel er strømbortfall på forskjellige plattformer 11 ganger hittil i år. I 2008 skjedde det to ganger, i fjor fem ganger.

- Dette er ingen god utvikling, verken for de ansattes sikkerhet, miljøet eller for selskapets og samfunnets økonomi. Vi har advart sterkt mot dette gjennom de vanlige kanalene i selskapet, men blir ikke hørt. Dette kan ikke fortsette, sier konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige.

Kritisk internrapport Statoil-sjef Helge Lund må også konstantere dalende tillit i en omfattende undersøkelse blant alle ansatte i konsernet.

HAR ADVART: Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige sier at de tillitsvalgte har advart ledelsen mot store restanser av vedlikehold på plattformene, uten å bli hørt. Foto: Leif Stang
HAR ADVART: Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige sier at de tillitsvalgte har advart ledelsen mot store restanser av vedlikehold på plattformene, uten å bli hørt. Foto: Leif Stang Vis mer

Undersøkelsen er rykende fersk og er blitt gjennomført i perioden 25. august til 6. oktober. Den er nå på veg ut til de ansatte i Statoil.
Undersøkelsen "Global people survey (GPS)" har en skala fra 1 til 6, med 6 som det beste.

På spørsmålet om tillit til selskapets ledelse, viser tallene 4,3 mot 4,5 i tilsvarende undersøkelse i 2009. På spørsmål om de ansatte opplever den interne informasjonen som åpen og ærlig, viser tallene 4,1, mot 4,3 i fjor.

- Resultatene for sokkelen ligger på samme nivå eller noe høyere enn i forrige måling. I landorganisasjonen har vi en mindre nedgang på enkelte måltall. Målingen er gjort mens vi står midt oppe i en større endringsprosess i landorganisasjonen, og det er ikke overraskende at en slik prosess kan påvirke resultatene, sier pressetalsmann Gisle Johanson i Statoil.

- Forbedringspotensiale Om den reduserte tilliten til åpen og ærlig interninformasjon, sier Johanson.

- Vi ser også på det som et resultat av de omstillingsprosessene vi er inne i, men vi ser at vi har et forbedringspotensiale på det feltet.

Gisle Johanson legger til at undersøkelsen gir viktig informasjon til ledelsen og at den blir brukt i selskapets kontinuerlige arbeid for å opprettholde et godt arbeidsmiljø og en velfungerende organisasjon.

VIKTIG INFORMASJON: Pressetalsmann Gisle Johanson i Statoil sier den interne undersøkelsen gir viktig informasjon til ledelsen.
VIKTIG INFORMASJON: Pressetalsmann Gisle Johanson i Statoil sier den interne undersøkelsen gir viktig informasjon til ledelsen. Vis mer