- Oppsiktsvekkende hvis de ikke løslates

LILLESTRØM: I formiddag avgjør retten om de fire siktede i Orderud-saken settes fri. Høyesterettsadvokat Johan Hjort mener det ikke er rettslig grunnlag for å holde Lars Grønnerød, Kristin Kirkemo og ekteparet Veronica og Per Kristian Orderud varetektsfengslet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Hvis forhørsretten opprettholder fengslingen, er det et skremmende eksempel på at rettssikkerhetsgarantien ikke fungerer. Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvis de ikke løslates, sier Johan Hjort (77).

I KLARTEKST BETYR DETTE at Hjort - som i 25 år har vært fast forsvarer i Høyesterett - mener de fire må slippes fri. Hjort nyter stor faglig respekt og regnes som en av nestorene i norsk strafferett.

Før gårsdagens fengslingsmøte i Nedre Romerike herredsrett kjente Johan Hjort bare Orderud-saken som avisleser og TV-seer. Etter å ha fulgt forhandlingene i Tinghuset på Lillestrøm, er han ikke imponert over politiets argumenter for fortsatt fengsling.

- Det virker jo som politiets viktigste moment for å overbevise seg selv er: «Hvis det ikke er disse fire, hvem er det da?» Det er for lite. Det holder ikke, sier Johan Hjort.

SKJELLIG GRUNN TIL MISTANKE er det ene kriteriet for varetektsfengsling. Det andre er risikoen for bevisforspillelse.

- Når det gjelder skjellig grunn til mistanke, er den verken svekket eller styrket etter det halve året som er gått siden arrestasjonene, hevder høyesterettsadvokaten.

Og begrunner:

- Først og fremst fordi politiet ikke kan knytte noen av de fire direkte til drapshandlingene. Politiet har et stort problem ved at de bare er siktet for medvirkning og at gjerningsmannen er ukjent. Selv om man skulle mene at det er skjellig grunn til mistanke, er ikke fengslingsvilkåret blitt sterkere etter den lange varetektstida.

FARE FOR BEVISFORSPILLELSE har politiet ikke noe grunnlag for å hevde i dag, påpeker Johan Hjort.

Og begrunner:

- Forsvarernes argumentasjon er helt overbevisende. De ble heller ikke imøtegått i aktors replikk. Lovens krav er at risikoen for bevisforspillelse skal være nærliggende. Nærliggende er framhevet i loven og i rettspraksis fra Høyesterett: Jo lengre tid en varetekt varer, desto mer konkret må den nærliggende risikoen for bevisforspillelse være.

Politiet pekte ikke på konkrete momenter som gjør at risikoen fortsatt er nærliggende. Den kan ha vært det i startfasen av etterforskningen, men det er nokså anstrengt å si at den fremdeles er nærliggende, når politiet ikke angir konkrete holdepunkter.

RETTSSIKKERHETSGARANTIEN skal sikres av forhørsretten, minner Johan Hjort oss om.

Og begrunner:

- Jo lenger varetekten varer, desto strengere må forhørsretten være i sine krav til overbevisning om at risikoen for bevisforspillelse er nærliggende. I flere år er det rettet kritikk mot norske domstoler fordi de er altfor imøtekommende overfor politiets krav om varetekt. Med andre ord at de ikke fungerer som den rettssikkerhetsgarantisten de skal være. Uten å vite resultatet som dommeren nå kommer til, vil jeg si at dette er en sak hvor han har sjansen til å markere at kravene til fortsatt fengsling skal vurderes meget strengt og kritisk. Man må huske at de fire siktede allerede har fått lempninger på brev- og besøkskontrollen, slik at de har muligheter til å kommunisere med omverdenen og hverandre. Da er det ikke så meget igjen av den nærliggende risikoen for bevisforspillelse.

HERREDSRETTSDOMMER Arild Steudel må foreta en avveining mellom politiets behov for fortsatt fengsling og de siktedes behov for løslatelse før han tar sin avgjørelse, forklarer Johan Hjort.

Og begrunner:

- Det gjorde sterkt inntrykk på meg som utenforstående å høre om fru Orderuds helsetilstand, om Kristin Kirkemos savn av barnet sitt og Per Kristian Orderuds bekymring for gardsdriften. Når forhørsretten skal veie for eller mot fortsatt fengsling, skal disse menneskelige hensyn også veie tungt.

LAGMANNSRETTEN DELTE SEG to mot en da varetektsfengslingen av Veronica og Per Kristian Orderud ble påkjært av deres forsvarere i forrige runde. Lagdommer Bernt Krohg ville løslate ekteparet. Dersom forhørsretten velger å gi politiet nye fire ukers varetekt, vil kjennelsen garantert havne i lagmannsretten på nytt.

- Med den forrige dissensen i bakhodet, er det ganske sannsynlig at lagdommerne da vil legge enda større vekt på rettssikkerhetsaspektet og sette de fire siktede fri, sier Johan Hjort.

NESTOREN: Høyesterettsadvokat Johan Hjort er en av nestorene i norsk strafferett.